Ολοκληρωμένο

Create content about development and operations

Ανατέθηκε στον:

pavi87june

May I help you in this? ?

$300 USD σε 4 μέρες
(751 Αξιολογήσεις)
8.0

38 freelancers are bidding on average $330 for this job

Rachaelray

Hi. I am Rachael and I would like to help on your project. I always go an extra mile to ensure: • Strict adherence to client instructions • Timely delivery of projects. • Plagiarism free paper with an accompan Περισσότερα

$705 USD σε 3 μέρες
(1040 Αξιολογήσεις)
8.2
topacademics

A proposal has not yet been provided

$529 USD σε 3 μέρες
(588 Αξιολογήσεις)
8.1
JonnaNueros121

I am a professional full time academic research writer fully proficient in HARVARD, APA, MLA, Chicago and Oxford writing styles. I am competent in writing dissertations, thesis, reports, case studies, personal developm Περισσότερα

$588 USD σε 10 μέρες
(596 Αξιολογήσεις)
8.0
NoelReubenMuturi

Hello, I am Noel. I have read your brief; you need a freelancer to create content about development and operations. I am an experienced freelancer with a keen attention to detail. I endeavor to offer a personalized pro Περισσότερα

$400 USD σε 5 μέρες
(362 Αξιολογήσεις)
7.6
$988 USD σε 10 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
7.5
Character7

I am in a position to assist you on the task posted. I have perused through it and I feel confident to complete it within the time available.

$200 USD σε 5 μέρες
(277 Αξιολογήσεις)
6.8
dionline

Hi, I have done my MBA in Marketing and worked as a Lead Strategy Consultant for 6 years, at McKinsey. I have written 1000+ Academic Assignments and Articles from a variety of subjects like Health Care, Law, Histo Περισσότερα

$529 USD σε 10 μέρες
(199 Αξιολογήσεις)
7.2
Sadya

Hey, If you want your project to be original, creative, and unique then I can assure you the high quality work enriched with creativity. My research skills are highly commendable and writing is my passion. I am very mu Περισσότερα

$400 USD σε 8 μέρες
(186 Αξιολογήσεις)
7.1
ARKSolution2015

Experience : 4+ years Dear Hiring Manager, I will do it for you with perfection and I will keep working on it until you are 110% satisfied with results. Feel free to message me. we can discuss price and project in Περισσότερα

$235 USD σε 10 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
7.0
Amit222

Hello sir, don't go too far in search of highly experienced academic writer. I am academic writer with years of experience writing reports, Dissertation, Phd level research paper, Literature Review, Business Plan, diff Περισσότερα

$300 USD σε 3 μέρες
(148 Αξιολογήσεις)
6.6
bkabubi

I am a proficient writer with 24 hours customer support and willing to work within your budget. I hold a Masters in Business administration (finance & economics), Bachelor in Business Information Technology, CFA & ACC Περισσότερα

$411 USD σε 1 μέρα
(430 Αξιολογήσεις)
7.0
$250 USD σε 5 μέρες
(213 Αξιολογήσεις)
6.6
$388 USD σε 6 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
6.2
$200 USD σε 10 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
6.2
OwnersPride1

Hello I'm creative with superb writing skills and a passion for the job. I don't just get over projects but I always effort to deliver the best as per clients' requirements and leave them satisfied. Kindly give me more Περισσότερα

$588 USD σε 6 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
6.1
kemmydal

Greetings! I am Kemar Daley, a talented premium freelancer in the writing sector. After reading your job description, I realized that it is the perfect fit for my skill set, moreover I have been writing and proofreadi Περισσότερα

$211 USD σε 5 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.7
ItsAwais

Hi, I'm interested in your project. Would you like to ask me any questions ?

$391 USD σε 10 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
5.4
citijayamala

Expert in PPT, Excel, Academic writing, research reports, essays and advance essays. Have done may dissertations, and many PPT project. Can complete on time with good quality and on time. Expert in referencing and wil Περισσότερα

$150 USD σε 5 μέρες
(73 Αξιολογήσεις)
5.7
dgapscom

Hello, I’m Hajrah, an environmental researcher and professional SEO friendly article writer. I have 6+ years of experience in SEO content writing, online reporting and Academic Writing. Your content will be SEO frien Περισσότερα

$200 USD σε 10 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
5.4
osamaaqeel86

Hello, I am a professional Computer technology and software Expert. I have expertise in Softwre Development, Agile Dev Ops and others. I have read your job description and I am available right now to start working on y Περισσότερα

$184 USD σε 7 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
5.6