Κλειστό

I would like to hire a Content Writer

18 freelancers are bidding on average ₹7529 for this job

workingPhoenix

I am a specialist in writing content for websites. Please check the feedback I got for my previous work. https://www.freelancer.com/u/workingPhoenix.html I am a hard working freelancer with 5 Star rating so far from Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
5.5
wordchain3

GOOD DAY! We fully understand that you’re in need of a dependable freelancer who can write professional, SEO-friendly, and 100% unique web content. Wordchain is a reliable team of experienced writers and editors tha Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
5.6
mssb23

Hello Sir, I have a great passion for writing and making quality contents is my job. I've written over 5000 articles, blogs and contents in the past 3 years, and these include topics ranging from Travel to Academic Περισσότερα

₹5555 INR σε 3 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
4.7
titiamatti

Hi, I am a highly motivated creative writer, working from home on a full-time basis. I have a strong command of the English language and enjoy taking a creative approach to my work. I respect deadlines and work to a h Περισσότερα

₹12500 INR σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
3.6
PenPundit

Hi! An alumnus of Lady Sriram College in Delhi (a leading college of the APAC region), am a writer-editor with 15 years of experience. In this duration, I have written blogs, e-books and articles on a range of subj Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Tmindy

I am prolific writer, I write to satisfy my clients. I hope our working partnership will yield good result. Thanks for reading my proposal.

₹12222 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
progressive2016

Please note that we “Progressive Technology & Business Solution Pvt. Ltd “is a reputed IT Services Company in India, having huge infrastructure to handle all type of projects with very competitive prices & minimum time Περισσότερα

₹8000 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
VidhuRashmi

A proposal has not yet been provided

₹6666 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
SubhashiniJ

I have experience in content writing and would very much like to take up this job. Please feel free to reach out to me if my profile & bid match your requirements and offer. Regards, Subhashini Jantwal

₹8333 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mish4901al

I've worked as a content writer on various niches/topics for the past 4 years, and have experience in all the major CMS's, as well as html coding. I can get right to work and adjust to tight deadlines. Quality, though, Περισσότερα

₹8000 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
arwazroky

A proposal has not yet been provided

₹3703 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rankajyotsana

Hi, bidding on your project and letting you know about the best you can get in me. Excellent SEO skills, plagiarism-free content in English (UK & US). May it be your articles, website content, technical art Περισσότερα

₹5555 INR σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
cchemseddine

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR σε 9 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mumtusu

A proposal has not yet been provided

₹5555 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
waelgash

I already own a digital marketing agency which is specialized in content marketing, social media marketing, copywriting, blogging and content creation. Also, I already have a lot of experience in this field and I gua Περισσότερα

₹5000 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kabir0709

Hi, I’m an experienced and a result-oriented content writer. I thoroughly understand how important it’s for you to reach those predetermined goals you have set for this project.I will create great articles that woul Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
davidarkins

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
chiragdhorajiya

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0