I would like to hire a Content Writer

Προϋπολογισμός $30 - $250 USD
Προσφορές 39
Μέση Προσφορά $120
ΑΝΟΙΧΤΌ 2 days

10 page informational booklet

Get Free Quotes For A Project Like This

Ψάχνετε να βγάλετε μερικά χρήματα;

 • Καθορίστε τον προϋπολογισμό σας και το χρονικό πλαίσιο
 • Σκιαγραφήστε την πρότασή σας
 • Πληρωθείτε για τη δουλειά σας

Προσφορές σε αυτή την Εργασία

 • eaglesseotech Profile Picture

  eaglesseotech

  Houston,  United States

  I can offer experience and skills in many areas. I am knowledgeable in writing, marketing and web skills. I consider myself an \"out of the box\" thinker, which assists me in completing projects quickly, creatively, and going beyond the client's expectations.

 • gillianreynolds Profile Picture

  gillianreynolds

  Hamilton,  United States

  Hello! I'm a native English speaker with over 20 years of experience writing blog content,article writing,Rewriting,copy writing,technical content,E-book content, product reviews, and more. I am available to provide content or reviews on just about any subject. I can also offer expert opinions on social & relationship issues. The content will be offered based on 20 years of experience and current research if needed. I write in a matter-of-fact manner but will happy to present any particular style requested. Thanks Gillian

 • eringkelly Profile Picture

  eringkelly

  new york,  United States

  I am an imaginative writer who studied Shakespearean literature and majored in English. I have written for 10 years. I have been published on various websites and books and magazines as well as helped with Texas legislation for Missing and Exploited children. I have a strong faith that keeps me always looking for the good in this life. Why focus on the bad when the good is a layer deeper.

 • SEOTop10Ranking Profile Picture

  SEOTop10Ranking

  London,  United Kingdom

  Hi, I am Mark. I'm a seasoned native English copywriter with over ten years of experiences and I have clients all over the US, UK. I can do your project efficiently and timely. I am currently on the lookout for long term clients who are looking to order professional articles in bulk. These aren´t the run of the mill articles that are great for link bait; these are articles that inspire and educate readers, turn websites into authorities, and make their owners money. I'm able to write about almost any niche. This offer is not just limited to articles... If you want me to write you an auto responder series, press release, rewrite, website content, or even a full-length eBook then I can do that for you. The turnaround time for most orders will be within 1/2 days. Your satisfaction is 100% guaranteed! I'll be happy to help :-) If you are looking for quality copywriting, be it article, web content, press release, WSO, or Sales page, look nowhere else because you've just landed to the right page for all your copywriting needs. I write unique articles on given specifications. I am an expert SEO specialist and I can write perfect SEO articles with keywords placed naturally all over the content. Thnx

 • manofletter Profile Picture

  manofletter

  BROOKLYN,  United States

  The Value of a Freelance Content Writer A good SEO content writer can make sure your business shines in the tangle of the world wide web. I can provide compelling, high quality, error free content that masters the rhythm and nuances of the English language. In my years as a college English teacher, a writing tutor, and a freelance copy editor I gained a good eye for detail. My clear command of the English language will allow me to produce interesting, grammatically correct content for your business. I have learned to carefully weigh my word choice to form the best way to deliver any message. You already offer high quality products or services. However, that is only half the process. People need to know about the quality of your business, and knowing is half the battle. The internet brings information and services to our finger tips with unprecedented speed and variety. Don’t let your business get lost in the shuffle of search engine results. I can write content that will both bring your site to the top of any search result list and catch the eye of the person searching for the solution you know you can provide. The content I can write for your business will bridge the gap dividing you from the people who need your services. I can write content of various lengths covering a wide variety of subject matters. Don’t spend a moment longer losing business to the chaos of internet search engines. Let me make sure you stand out in the crowd.

 • SaiTechSolutions Profile Picture

  SaiTechSolutions

  INDORE,  India

  Hello Welcome to Sai Tech Solutions! We are the reputed professional SEO (Search Engine Optimization) experts in international market. We have the team of highly qualified professional SEO specialist. We provide affordable and best quality SEO services. We can promote website with SEO/SMO/SEM work. We works on latest Google updates. Our team has potential to manage internet marketing (SEO) campaign for any business, E-commerece website in any language. We can deliver 1st page Google rankings for website and increase SERP. We always work in ethical manner to deliver 100% result based work for clients satisfaction. Why choose us? 1:- we don't create thousand of useless back-links. 2: Number of submissions may change based on your ranking improvements. 3: Social media marketing to engage clients and more traffic. 4: All work is done in-house to control workflow and ensure quality. 5: More submissions of unique content to authoritative private websites. 6: No submissions to publicly available and abused websites (ie. Link farms). 7: No duplicate content posting on hundreds of sites. 8: Measure of our work in through your websites ranking improvements in Google. 9: gradually improvement in ranking. 10:we assure Google, yahoo and Bing top ranking within 2-3 months. 11: SEO process based on Google penguin update 2015 that give importance to all your content and back-links. Thanks

 • erinkennedy Profile Picture

  erinkennedy

  karachi,  Pakistan

  My specialties : ~Guiding in writing up to date well referenced Academic papers with more than 5 years experienced research expert that win laurels for my clients. Moreover, I am fully equipped with New MLA, APA, HARVARD, OXFORD, CHICAGO, TURABIAN referencing styles ~Creating high class Web content and SEO Articles that mesmerize the reader. ~I fulfill my creativity motive by designing via Photoshop, Corel Draw, Freehand, and adding animation through Flash, Dreamweaver, etc. Sound knowledge and a vigilant mind enable me to utilize my abilities in such a way that pleases my clients and satisfies all their needs. I'm one of the best freelancers in this platform and my enthusiasm will help me reach my goal of becoming the number one freelancer in the world. I believe in imagining creative solutions and making those imaginations become reality through hard work and dedication. DO OR DIE. NEVER FEEL SHY. THINK HIGH BOY. AS HIGH AS THE SKY.

 • silverhorse73 Profile Picture

  silverhorse73

  Lre,  Canada

  Looking for a native professional? Someone who has knack at writing for a vast range of niches effortlessly? If so, you are at the right place. Hiring me guarantees you excellent use of your time and money because I have what it takes...

 • VirtualBrainInc Profile Picture

  VirtualBrainInc

  Keroka,  Kenya

  LOOKING HELP FOR ASSIGNMENTS!!! FIGHTING WITH DEADLINES AND WORK PRESSURES!!! I am a professional writer in all subjects and level with high quality. Assistance with MBA/MSc Dissertations/ Projects/Undergraduate Assignments Help Ph.D. Thesis Assistance My Academic Writing services include: Help on Essays / Assignments Projects / Case Studies Consultancy in writing Thesis Guidance for writing Online courses on your behalf Dissertation Research work Data Analysis and Interpretation Computer Sciences Projects Technical Writing Proofreading and Editing Power Point Presentations Unique Features: 100% Genuine Content 100% Plagiarism Free Content

 • Thoughtfulwrites Profile Picture

  Thoughtfulwrites

  johnson city,  United States

  Graduated at SUNY Binghamton, Independent Scholar with 200+ self-published articles, former Research Assistant at UPenn, Technical Writer at UtrackIT, Technician at IBM, Marketing Researcher at FactSet Research Systems, part-time Editor at Holiday System Magazine, with Computer Science training in Hardware, Software, and Networking.