I would like to hire a Content Writer

Προϋπολογισμός $10 - $30 AUD
Προσφορές 12
Μέση Προσφορά $49
Status Closed

closed

Get Free Quotes For A Project Like This

Ψάχνετε να βγάλετε μερικά χρήματα;

 • Καθορίστε τον προϋπολογισμό σας και το χρονικό πλαίσιο
 • Σκιαγραφήστε την πρότασή σας
 • Πληρωθείτε για τη δουλειά σας

Προσφορές σε αυτή την Εργασία

 • asharfraz Profile Picture

  asharfraz

  Gujranwala,  Pakistan

  My Aim is to provide the quality work on time, this is why I and my team focus over the client requirements to ensure the provision of integrated work. I have done masters in computer science and dedicated myself to help others on freelancer.com, what is important to me is client satisfaction. Besides this, i have also done article and academic writing and possess ample expertise for work evaluation. I deal MBA, IT, Psychology and programming assignments. However, i can also deal with many other subjects due to my versatile research capabilities. It would be lucrative to maintain a business relationship with me and my team. We also deal in SEO work and provide you the first page rank on Google, we use all latest white hat techniques which are accepted by Google algorithms to index a website on first page. Cheers :) A. Fraz

 • Arpit268 Profile Picture

  Arpit268

  Faridabad,  India

  Overview of Our Team: Our motto is to provide the best and innovative solutions to our clients, customers and business partners regarding IT solutions as it was established by IT and Marketing Professional having enormous experience in the same field. Team Size :- 35+ Engineers Specialization Areas:- · Web Designing & Web Application Development Experts · Mobile Application Development (Android/iOs) Experts · Custom Software Development · Training and Consultant etc.

 • mn18 Profile Picture

  mn18

  Jodhpur,  India

  Company Secretary and CA IPCC Commerce Post Graduate Convent Educated Working with a reputed Academic Institute, facilitating Startups In free time I like to read, watch short films and expand my knowledge base

 • vikramondesk Profile Picture

  vikramondesk

  Bharatpur,  India

  I concentrate on Quality rather than Quantity. But one tends to lead to the other. I have had the pleasure of doing the business with 384 clients with the sole objective of exceeding their expectations every time. Every project is different and requires unique and different level of content. My approach of 'Doing it right the first time' and passion of writing has helped me excel in all 620+ projects that I have undertaken over the years. You are the reason for my existence and prosperity, and therefore, I am dedicated to fulfilling your requirements. Talk to me for 30 seconds and see the difference. And beware, a simple 'Hello' may lead to a life-long professional relationship. :)

 • Candyonline Profile Picture

  Candyonline

  India

  CandY is an agency in advertising & marketing communication to help the brands & their owners. It is envisaged as the leading advertising and marketing communication agency, where our creative minds are giving a new shape to your brand in a way that it leaves an awe on everyone’s mind to recall. Our strategic ideas & ardent creativity avenues are not only creating your brand in a unique way while lasting an imprint on consumer’s mind. Our Out-of-the-box concepts stand out your brand from the whole lot of competition and we firmly believe in taking your brand to the heights of success. CandY is a full service ad agency offering a bunch of advertising and marketing communication services, where we inculcate a lively feel into your brand through our result-oriented approach.

 • jxsarwar Profile Picture

  jxsarwar

  Pearland,  United States

  We are a small but super dedicated team providing digital solutions for our clients all over the world. With over 8 years of experience in the field, we offer a large variety of services, products and maintenance for all following services: Creative Services ✔Logo Design ✔Website Design ✔Posters Design ✔Book covers Design ✔Flyers Design ✔Packaging ✔Merchandise Design ✔Stationary Design ✔Magazine Design Development Services ✔PSD to html ✔WordPress development ✔Static website design & development ✔E-commerce development Content Writing Services ✔Articles writing, blogs writing ✔Business writing ✔SEO writing ✔Press releases ✔Proofreading & Editing Internet Marketing Services ✔Social media marketing ✔SEO & link building Web Maintenance Services ✔Web maintenance ✔Server Maintenance Our Guarantee *** Best price with 100% satisfaction *** Working 6 days : Support for 7 days a week

 • Hoffman24 Profile Picture

  Hoffman24

  Dallas,  United States

  A trusted and skilled partner for all your business and creative writing needs. Focus on your core business knowing I'll find the right words for you. Equally creative and business-minded, I am an entrepeneur and writer with a background in journalism and public administration, have launched three businesses in Canada and in Italy, am well-organized, detail-oriented and highly adaptable with a keen business sense, and work best under pressure when there's only one chance to get it right. Also an avid blogger, I have over 15 years' experience writing and creating marketing and communications materials, web content, articles and social media postings for my own gourmet gift business while providing freelance copy-editing and proofreading services, business and report writing, proposal writing, document and template design, and designing work processes in the field of market research. Whether creative or for business, writing is about telling a story. Let me tell yours.

 • Valuesolutions Profile Picture

  Valuesolutions

  Meru,  Kenya

  I might not be the cheapest here, but remember you get what you pay for. The good thing with is the fact that you get the opportunity to deal with the writer. I will not resell neither outsource your project; thus guaranteeing you quality papers on time. Why choose Valuesolutions? 1. Clients re-hire me due to my good job. 2. I am always there to make any revisions until you are fully satisfied with work. 3. Always online to ensure smooth communication. 4. I deliver papers on time 5. Affordable prices equivalent quality per $ for my clients.

 • quadrigodigital Profile Picture

  quadrigodigital

  Jaipur,  India

  Make us an offer and we will provide:  website development and design -Advanced skills in PHP, MySQL, Javascript, HTML, Jquery, Magento, and CSS. graphic web design- AutoCAD, AdobeCS,Suite, Dreamweaver,Quark ,InDesign, CorelDraw,Graphic Suite,Flash ,Inventor,Sketch Up with Pro 3D imaging software such as Maya, 3DS Max, Hexagon, Blender, AC3D, CATIA, Cheetah 3D, Flux, and Electric Image Animation System  SEO or Search Engine Optimization - This includes SEO consulting, on-page SEO, off-page SEO,Local SEO and Link building  PPC or Paid advertising - We specialize in providing for PPC services on Google Adwords,Facebook Ads, Yahoo ads and Bing ads  SMM or Social Media Marketing - we provide for Social Media Marketing on Facebook, Twitter,LinkedIn, Youtube, Google+, Instagram, Pinterest and hundreds of other niche sites

 • DdHardy Profile Picture

  DdHardy

  Plant City,  United States

  I am an experienced writer, proofreader and editor. I have a Masters degree and over 15 years experience in technical writing and research. I have also expanded my skill-set to include copywriting and can provide you with edits and revisions that will transform your brief or text into simple, catchy copy or can create something entirely new for you. I am a creative thinker, which allows me to anticipate your needs and provide truly original content. I approach each new project as if it were my own and through that approach I can ensure a high quality product, which means that you benefit because I care about my work. I am responsive and co-operative and will work closely with you throughout the project to ensure that I produce exactly what you're looking for.