Ολοκληρωμένο

Do some Blog Posting

Hi,

We are looking for a Blog Writer to take over all of our client blogs (up to 25 per month) We are looking to arrange a simple and continuous payment plan for someone to take on this workload. The blogs are related to physiotherapy and dentistry as well as other professional services

Please send over your details and we can speak

Thanks

Ικανότητες: Blog, Συγγραφή Περιεχομένου, Copywriting, Διόρθωση, Τεχνική Συγγραφή

Περισσότερα: dung nguyen 9 facebook com facebook user how do you want to get the code to reset your password send code via email l , physiotherapy related project topics, posting blog yahoo, physiotherapy related topics, udonews posting blog, blog working handshakes professional, blogging posting blog posting bookmarking sites, forum posting blog posting, joomla email posting blog, dofollow posting blog list, drupal job posting blog module, feeding forum posting blog, auto posting blog, forum posting blog commenting, automatic posting blog

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 67 αξιολογήσεις ) London, United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #11788092

Ανατέθηκε στον:

jxsarwar

Hey, I am confident to write blogs on physiotherapy and dentistry for you. I can provide unique and quality work better than your expectations. You can view few of our recent samples on following link: [login to view URL] Περισσότερα

£20 GBP σε 3 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
5.2

45 freelancers are bidding on average £132 for this job

rajat07me

Being a platinum level expert ezine author and having 6 years of writing expertise, I am fully confident that I can deliver you high quality, plagiarism free, seo friendly and error free blog posts within the earliest Περισσότερα

£22 GBP σε 2 μέρες
(1444 Αξιολογήσεις)
8.6
dianaryan98

Hello, I have the experience and expertise to write high quality, informative articles related to physiotherapy, dentistry and related topics and would love to hear more details. My English is impeccable and so are my Περισσότερα

£105 GBP σε 5 μέρες
(560 Αξιολογήσεις)
8.2
Sadya

Hey, If you want your content to be original, creative, and unique then I can assure you the high quality work enriched with creativity. My research skills are highly commendable and writing is my passion. I am very mu Περισσότερα

£263 GBP σε 10 μέρες
(430 Αξιολογήσεις)
7.6
mohds2

Hello, My bid is for 10 High Quality articles. NOTE: Unlimited Revisions. 100% Copyscape FREE. My Freelancer Profile - 1300+ Reviews. https://www.freelancer.com/u/mohds2.html 1200+ Reviews - With 8 Years Περισσότερα

£33 GBP σε 2 μέρες
(974 Αξιολογήσεις)
8.0
saniafashion1

I try to ensure that my passion for writing comes through in what I write and I am dedicated to being the best writer I can be. I'm always looking to expand my horizons by learning new writing styles and genres and tak Περισσότερα

£250 GBP σε 10 μέρες
(323 Αξιολογήσεις)
7.4
writingcompany87

Writing is an art. Besides a clear command of all aspects of the language, my impeccable writing is largely fuelled by an insatiable passion and love for the written word. I think this is what gives me an edge over man Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(289 Αξιολογήσεις)
7.4
Zackkhan19

Hi, I have a few questions about your project. Please message me and we can discuss them in detail. Thanks

£383 GBP σε 30 μέρες
(128 Αξιολογήσεις)
7.2
AgathaGMaiti

“I sell words according to your demands. It’s yours for the asking.” 
My strong belief is that readers should be presented with content that's easy to understand & doesn't challenge with complex language. I look forwar Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(115 Αξιολογήσεις)
7.1
writingspirit

Hi, I have the experience of working on blogs in relation to dentistry and can show you samples as well. So, kindly leave me a message and I will upload samples for review plus also we can discuss the project further. Περισσότερα

£84 GBP σε 3 μέρες
(654 Αξιολογήσεις)
7.4
DdHardy

"Hi, I am a specialized writer at your service, determined to provide you quality content. My determination to constantly deliver quality work has allowed me to maintain a top rating on this area, and I wish to contin Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
6.8
abhijit1234

Hello sir, I am an ezine level author and you can check my live articles here --- [login to view URL] I have also written articles for TheCompleteCityGuide wh Περισσότερα

£78 GBP σε 3 μέρες
(336 Αξιολογήσεις)
6.9
£22 GBP σε 3 μέρες
(318 Αξιολογήσεις)
7.0
biowal

Hi there, I can write the blogs for you. I am a native English speaker and my writing and editing skills are excellent. I write content that is engaging and interesting to read, and I always ensure that my work is erro Περισσότερα

£263 GBP σε 10 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
6.4
IncisiveLass

Greetings, When I review your job requirements, I find that I can easily meet and exceed your expectations! For 7 years, I have been offering quality article writing services to bloggers, small businesses, and various Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
6.2
eringkelly

Hello, I can write 2000-3000 words in a day. I will write articles of up to 500 words, on any subject of your choosing. Maybe you: - Need help with a College project. - Need content for your new Website. - Need Artic Περισσότερα

£60 GBP σε 3 μέρες
(95 Αξιολογήσεις)
6.1
gillianreynolds

Hello there! I'm a native English speaker with over 10 years of experience writing blog content, article writing, Rewriting, copy writing, technical content, E-book content, product reviews, and more. I am available to Περισσότερα

£80 GBP σε 3 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
6.0
TaffyAU

Hello, I have keenly taken note of your project. I am interested in working on it and deliver according to your specifications. We can discuss more if you want. I will provide error-free, high-quality genuine work. Ple Περισσότερα

£250 GBP σε 5 μέρες
(77 Αξιολογήσεις)
5.9
SEOTop10Ranking

Hello, I'm a seasoned native English copywriter with over ten years of experiences and I have clients all over the US, UK. I can do your project efficiently and timely. I am currently on the lookout for long-term clien Περισσότερα

£100 GBP σε 3 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
6.2
CreativeWords67

Are you interested in hiring an experienced blog writer who consistently produces quality work and is always on time? Well then, I'm Waiting for your acceptance. Small businesses today need fresh and exciting content t Περισσότερα

£100 GBP σε 6 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
5.5
eaglesseotech

Hello. I am Ayana. This project is perfect for me. Hear me out. After a few years in the modeling industry, I decided to pursue writing as a career. I love writing about a wide variety of topics. I currently attend UCL Περισσότερα

£90 GBP σε 3 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
5.6