Write a Book

Προϋπολογισμός $5000 - $10000 AUD
Προσφορές 31
Μέση Προσφορά $6575
Status Closed

Ghost-write a non-fiction (but not technical) book for teenagers.

Get Free Quotes For A Project Like This

Ψάχνετε να βγάλετε μερικά χρήματα;

 • Καθορίστε τον προϋπολογισμό σας και το χρονικό πλαίσιο
 • Σκιαγραφήστε την πρότασή σας
 • Πληρωθείτε για τη δουλειά σας

Προσφορές σε αυτή την Εργασία

 • jxsarwar Profile Picture

  jxsarwar

  Pearland,  United States

  We are a small but super dedicated team providing digital solutions for our clients all over the world. With over 8 years of experience in the field, we offer a large variety of services, products and maintenance for all following services: Creative Services ✔Logo Design ✔Website Design ✔Posters Design ✔Book covers Design ✔Flyers Design ✔Packaging ✔Merchandise Design ✔Stationary Design ✔Magazine Design Development Services ✔PSD to html ✔WordPress development ✔Static website design & development ✔E-commerce development Content Writing Services ✔Articles writing, blogs writing ✔Business writing ✔SEO writing ✔Press releases ✔Proofreading & Editing Internet Marketing Services ✔Social media marketing ✔SEO & link building Web Maintenance Services ✔Web maintenance ✔Server Maintenance Our Guarantee *** Best price with 100% satisfaction *** Working 6 days : Support for 7 days a week

 • Andyteam Profile Picture

  Andyteam

  Benin City,  Nigeria

  We are professional ghostwriters who can write in various styles; researching, writing, and editing nonfiction and fiction works for you. We have authored books, manuscripts, screenplays, scripts, articles, blog posts, stories, reports, whitepapers, or other texts that are officially credited to our clients.  Some university and college students hire us to write entrance essays, term papers, theses, and dissertations.  We are experienced at your service and we operate both online and offline. Our major priority is to satisfy you with high quality and standard work. Thank you and God bless you as you hire us.

 • LisaBell123 Profile Picture

  LisaBell123

  Cape Town,  South Africa

  For the last 8 years I was very busy in my insurance brokerage which I have recently sold. I now have the time to explore my creative writing passion. With my many years of experience in the corporate world and having self-published my first novel, The Shifters, available on all the major websites, I feel I have the talent to express myself on all types of topics. I have experience in writing a number of articles recently and looking forward to spreading my wings to explore different angles of creative writing. Author of Fantasy novel - The Shifters - www.theshiftersnovel.com SEO Proficient Writer and Researcher. Qualified Fitness Consultant - able to write on topics related to fitness, health and nutrition. Public Speaker

 • svetti Profile Picture

  svetti

  North Carolina,  United States

  I am an experienced writer and proficient researcher who takes pride in my ability to write on any topic- in any genre- so I’m basically passionate about every piece of work I produce. During the past 10 years I have created exceptional content/copy for a number of clients and diverse businesses. My expertise has enabled me to provide my clients with results-driven copy that reflects the image, tone, and style they desire for their web presence, as well as various publications. I have experience in writing eBooks, marketing copy, web content, articles, brochure copy, email blasts, newsletters, product descriptions and so much more. I am meticulous in my writing and pay great attention to details-and guarantee the work I produce is always 100% original and of the highest quality. Communication and client satisfaction are a priority for me.

 • writingcompany87 Profile Picture

  writingcompany87

  Lahore,  Pakistan

  We will assist you in all your writing endeavors. we have qualified and experienced writers on our team who can deliver quick and accurate articles in crisp American-English. Not only will you end up with high quality articles, you will also save a lot of money because all the services are reasonably priced. Whether you need Ezine articles, blog articles, marketing copies, editing articles or SEO articles, we will provide them all. Our team is flexible and vastly experienced. We can assure that you to get articles written about any topic. You may request for specific or general articles and we shall gladly deliver them to you. Provide us with the basic information and we will take care the rest.

 • revival786 Profile Picture

  revival786

  Faisalabad,  Pakistan

  I am a full time freelancer and i love to work with passion. I am available 7 days a week and i have expertise in the following areas: eBooks Short Stories Blog Press Releases Editing PowerPoint Prezi Design Website Content Business Plan Resume Product Description Profile

 • osamaaqeel86 Profile Picture

  osamaaqeel86

  Karachi,  Pakistan

  Being an outstanding Writer, Engineer, IT Expert, majored in Engineering technology, MBA. I am hard working and delivering excellent writing, Law, Medical, engineering and business assignments. I specializes in the following skills: • Academic Writing • Business Plan • PhD Level Thesis • Market Research • Report Writing • Essay Writing • Research • Business Writing & Business Report • Articles • Financial Analysis • Medical Writing • Law • Engineering thesis • Content and Article Writer •Renewable Energy (Solar-PV, Wind, Smart Grid). Knowledge of the Academic styles like APA, MLA. Chicago and Harvard. I also have experience in Logo design, business card Design etc.

 • ladiepre Profile Picture

  ladiepre

  Kharkov,  Ukraine

  I have a deep understanding of paper requirements for various levels ranging from high school to Ph.D. and anything in between. My communication is very good and thus, I understand each and every client's need and the work produced is always 100% unique and new. I have an overactive imagination perfect for screenwriting and works of fiction, as well as short stories and ghostwriting. As a medical student, I have a profound understanding of the medical jargon and can research and write health-related articles, reports, PowerPoint presentations and nursing, sociology, and psychology papers. I am proficient in following the customer's preferred style of referencing and I make sure to understand that before starting on the order. Travel writing and religious perspectives, as well as country or company comparisons, are all part and parcel of what my exposure to the international world can produce. I am all about professionalism, help me help you.

 • jessicaholom Profile Picture

  jessicaholom

  Aspro,  United States

  I'm an American, forever-traveling and freelancing all the while. I've been abroad for seven years, volunteering and working in various capacities - I'm a jack (or "jill") of all trades. I taught English in Ukraine and China over the course of four years and then decided to find a job that would allow me to be more mobile. Thus, I signed up for freelancer, while I was on a working holiday in Greece. On the side, I've edited for a Chinese space magazine, published by China Satellite Communications Corporation and Beijing Century Media. I've also proofed university documents, technical manuals, fiction short stories, and have written freelance essays, articles and eBooks on a variety of topics.

 • Arjun1106 Profile Picture

  Arjun1106

  PANIPAT,  India

  Responsible and results oriented professional with 5+ years of experience in Business, Digital Media, and Technical Content Writing. 5+ years of experience in an IT Consulting Services & IT Business Solutions company. 9+ Months of experience as a Professor (Digital Signal Processing, Signals and Systems, Micro-controllers, and Embedded Systems). A natural Researcher. Excellent Writer and Editor with a Complex and Cross-domain Portfolio of 200+ projects. Author of a fiction book: “The Love, Hate & All That.” Education & Training: Electronics and Communication Graduate, .NET training, Web & Windows Application Development; Creative Writing, Professional Writing Writing: PhD Thesis/Dissertations, Masters Level Capstone & Research Reports (Technical & Non-Technical), Business Plans, Business Reports, Website Content (SEO), Blogs, Press Releases, Newsletters, eBooks, Creative Fiction Editing & Proofreading: Line Editing, Copy Editing, & Developmental Editing