Ολοκληρωμένο

Proofreading the work

Ανατέθηκε στον:

Proofsolution

Bid will be adjusted after having a look at the document. I have already worked for you on various projects. Experienced, professional, accurate and reliable. Top notch quality and timely completion will be ensured. My Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(252 Αξιολογήσεις)
6.1

32 freelancers are bidding on average $29 for this job

raikhan562

Hey, I’ve 5 years of experience in content writing, editing and proofreading. I’m also well versed in SEO techniques, and best practices for content while adhering web standards or have a working knowledge of websit Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(180 Αξιολογήσεις)
6.9
kemmydal

Greetings! I am Kemar Daley, a talented freelancer in the writing sector. After reading your job description, I realized that it is the perfect fit for my skill set, moreover I have been writing and proofreading for Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(107 Αξιολογήσεις)
6.5
Naeem2011

As a proofreader and editor, I am experienced and knowledgeable, with an eye for details. I have the tenacity and predilection to proofread and edit books, magazines, websites, as well as publications aimed at special Περισσότερα

$94 USD σε 2 μέρες
(130 Αξιολογήσεις)
6.1
CreativeWords67

Do you want to make sure your content is perfectly polished and ready to impress? Or do you just want to make it more effective, professional, and engaging? I'll make sure we go above and beyond to edit your content. W Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(32 Αξιολογήσεις)
5.5
dfmilitello

Hello! I am an experienced editor and proofreader. Depending on the size of your project, I can usually get it done in about an hour or two after acceptance. Feel free to contact me to discuss further.

$25 USD σε 0 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
5.6
OwnersPride1

Hello I'm creative with superb writing skills and a passion for the job. I don't just get over projects but I always effort to deliver the best as per clients' requirements and leave them satisfied. Kindly give me more Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(57 Αξιολογήσεις)
5.5
samanabbad

Hi.I am an expert proofreader and I can do a good job for you.I have done Masters in Business and Information Technology from the University of the Punjab,Pakistan. I am an academic writer and familiar with APA, MLA an Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(64 Αξιολογήσεις)
5.3
$25 USD σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
4.8
bkabubi

I am a proficient writer with 24 hours customer support and willing to work within your budget. I hold a Masters in Business administration (finance & economics), Bachelor in Business Information Technology, CFA & ACC Περισσότερα

$24 USD σε 1 μέρα
(71 Αξιολογήσεις)
5.4
irfannazir760

Hi, I have been writing and proofreading Croatian articles, eBook, Press Releases and website content for many years. I correct Grammar and Spell check in every document. I am working in a company as an Editor and gett Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(24 Αξιολογήσεις)
4.4
Robwaves

Hello, I am a professional writer. I have been a successful and effective Writer in a Company Magazine for most of my working life. I have also worked as a Freelance Writer for the last 7 years. I also provide and enjo Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
4.3
badarhayat321

Hey, I'm flexible, quick to pick up new skills and eager to learn from others. You can refer to my Portfolio to get a glimpse of my work and get an idea. If you'd like, I can get some samples out to you within 24 h Περισσότερα

$27 USD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
4.1
academiapro

Greetings Esteemed client!! I am a highly experienced freelancer in a range of different subjects. I am available to discuss further on the order details and my approach to complete this project incorporating all the Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
3.9
JosephRF

Hello, My name is Joseph and I can proofread whatever documents you have. How long is your work? Also, I was wondering if you had any style preferences. Please let me know id you have any questions. Tha Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
4.1
ayushi97

This is Ayushi an expert patent researcher, market researcher and academic writer with more than 3 years of working experience in patent support services, market research and academic writings.I have done more than 100 Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(15 Αξιολογήσεις)
4.2
gangakkurup

Hi, I am adequately experienced in proof checking and have done several proof reading works. You can check out my profile for info related to my qualification and experience. You can suggest alterations and modific Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
3.7
smab1176

Hello, Ready to proofread the task, kindly share the dictionary (US or UK) also share niche of the article. My field of expertise are engineering and finance. Looking forward to your reply. Kind regards, Arsa Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
2.9
haris021

I have worked on similar projects of proofreading and would be pleased to do this job for you. Look forward to hearing from you soon. Regards, Haris

$25 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.1
iddareen

I am a professional freelance writer available to assist you 24/7. I am responsible, hardworking and conscientious writer who is ready to help you where I can. My vast experience in this field pushes me to focus on qua Περισσότερα

$15 USD σε 0 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
3.4
komalhassaan

I am an experienced academic writer and do article and content writing too. I have a team of writers and editors/proofreaders. I am not Native but I currently work for students from renowned UK universities like Oxfor Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
2.7