Ολοκληρωμένο

Help me write something

I need you to write some content for a [url removed, login to view] for a writer to write a book about female empowerment aimed to women starting a business.

it needs to be written in a positive uplifting and go get em! tone.

80000 words.

Ικανότητες: Συγγραφή Περιεχομένου

Περισσότερα: write a newspaper article on the positive and negative effect of blogs in the business sector, samples written computer business proposal, job help finders fee business, pls help flowchart service business, write paper describing structure business model culture selected, write professional introduction letters business, write letter announcing cleaning business, help wanted market business, write help article, need help naming cupcake business, business letter positive response, write introduction letter escrow business, short written reports business development, write excellent written project, pay write help section

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) biggin hill, United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #11806731

Ανατέθηκε στον:

chyconsl

Hi, I have read and understood the project description and possess the skills required to meet your needs. Please give me a chance and reply. Thanks.

$45 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.0

32 freelancers are bidding on average $901 for this job

Zackkhan19

Hi, I have a few questions about your project, please message me and we can discuss them in detail. Thanks

$1833 USD σε 30 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
7.0
Webcont247365

Hi! With the best-proven records on freelancer.com, I can definitely assure you that I will provide you with grammatical-error-free, interesting-to-read, informative, and 100% original content for your ebook about Περισσότερα

$1777 USD σε 8 μέρες
(105 Αξιολογήσεις)
6.7
DdHardy

Hi Are you looking for a professional article writer? Look no further! I do not compromise with quality. My content will be unmatched & free from plagiarism A specialized writer at your service, determined to provide Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(77 Αξιολογήσεις)
6.4
biowal

Hi there, I can research and write this book for you, and I assure you that it will be factually accurate, grammatically sound and interesting to read. I am a native English speaker and my writing and editing skills ar Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
6.0
Haaly

Hi I will write this with A+ quality. I have done my PhD in Mechanical Engineering from London. I will also provide you with a free Turnitin plagiarism report. Kindly initiate a conversation with me in reg Περισσότερα

$263 USD σε 3 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
6.3
raikhan562

I can write a high-quality e-book on most subjects, provide me a theme and reference material. I can research a topic from scratch and write in a way to complement your branding. Topics covered, Medical, health, fitnes Περισσότερα

$1000 USD σε 30 μέρες
(95 Αξιολογήσεις)
6.4
writingcompany87

Writing is an art. Besides a clear command of all aspects of the language, my impeccable writing is largely fuelled by an insatiable passion and love for the written word. I think this is what gives me an edge over man Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
6.1
InnateWords365

Greetings, I am confident in saying that if I am selected for your project; I will make sure that you are completely satisfied with your final result. Thank you for your time and consideration and I look forward to Περισσότερα

$522 USD σε 3 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
6.2
rstanmoy

Hi there, being a top class freelancer am assuring you quality content within your budget. For me, quality and client satisfaction is the main priority. Its 8000 word or 80000 word please confirm. Give me an opportun Περισσότερα

$842 USD σε 10 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
6.0
revival786

Hi there, I am a professional writer. Please check my reviews and portfolio (https://www.freelancer.com/u/revival786.html) and ask me for more samples to have an idea about the quality of my service. I am highly intere Περισσότερα

$1777 USD σε 41 μέρες
(118 Αξιολογήσεις)
6.1
Drynoch

Articles are the king of the hill. They fill up blog posts, news websites and virtually anywhere and everywhere else. They can be in a face-melting be wildering variety and array of topics, writing style and skill. Con Περισσότερα

$177 USD σε 3 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
5.9
silverhorse73

Hi I am Julia, a stay at home mom with 9 month old daughter so I currently have free time throughout the day. I am an individual writer and not a team. I do not outsource my work and therefore can commit to writing 100 Περισσότερα

$1765 USD σε 3 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
5.7
JonnaNueros121

I am an experienced and professional e-book writer and I have written several books. I can assure you about excellent quality, well research, creative, informative and error free. My work will be 100% plagiarism free a Περισσότερα

$1583 USD σε 15 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
5.7
fieldsjesse

Professional Writing Services Good Day, I found your project and I think I’d be a great fit. Feel Free to hire me for: Article Rewriting Editing Personal Statement Proofreading Web Content Writi Περισσότερα

$1866 USD σε 40 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
5.4
walterrobertt

Writing Services at Its Best Greetings, Looking for Content Writing Services, You are at the right place. When it comes to Content Writing, I’m ‘The Best’ here. Feel free to hire me for the following writ Περισσότερα

$2000 USD σε 40 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
5.3
CreativeWords67

Are you into kindle publishing or you want an eBook/book/novel to capture subscribers into your mailing list. Or you want an eBook/book/novel to sell to your fans and readers? You have come to the best Ghost writer to Περισσότερα

$250 USD σε 30 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.1
svetti

Hi! Your project interests me very much. I have ghostwritten over 8 eBooks in the past year with topics ranging from Raising a Girl, Helping Your Child Succeed in School to Mind Mapping and becoming a Game Changer. I w Περισσότερα

$800 USD σε 30 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.8
otuniyiridwan

Hi! My specialty is writing articles and blog post, although I excel at other writing jobs too. I am a savvy writer and conscious learner with a degree in Metallurgical and Materials Engineering and more than a year Περισσότερα

$1111 USD σε 3 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.8
erinkennedy

Hi, I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that you're satisfied. I'm really interested in Περισσότερα

$2000 USD σε 60 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.8
arazzak07

Hello, I am an Engineer professional in Book Writing, Article writing, Technical writing, Content writing, Article rewriting, Ghostwriting, Review writing, Slogan writing, Academic writing, Report writing, Essay writ Περισσότερα

$444 USD σε 10 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.2