Ολοκληρωμένο

Contaent Writing for brochure - 08/11/2016 04:09 EST

Ανατέθηκε στον:

$10 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
4.1

11 freelancers are bidding on average $14 for this job

WordWrights

GOOD DAY! We’d like to help in completing your project. We know you need a reliable writer that can work on content writing. We work keeping in mind the coherence, cohesion, SEO value, and uniqueness of our output. Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(20 Αξιολογήσεις)
5.2
OwnersPride1

Hello I'm creative with superb writing skills and a passion for the job. I don't just get over projects but I always effort to deliver the best as per clients' requirements and leave them satisfied. Kindly give me more Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
4.0
UItechpro

Hello, I’d like to be considered for your writing position. I am a passionate writer with sound experience and strong background in developing online content especially blog posts, social media posts, and articles. I Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(12 Αξιολογήσεις)
3.3
$12 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
GoenkaVidul

Since the project appears to be small, it will be done and submitted within a day. Thank you for considering my bid.

$10 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$17 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
amyW1

I would like to try this blog

$10 USD σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
lverdugo

im an electrical engenieer courrently applying for a robotics contest in mexico, big time imagination, fluid with words, original content creator.

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
VayalarHari

A proposal has not yet been provided

$15 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Toriqul47

I can do the work for u. But you have to let me know the details.

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0