Κλειστό

3D Modeling

We are working on Augment Realty project with 3d models rendering. We have approx. 200 3d model files with related texture images and materials.

Those 3d model files are in .md2 and .obj formats.

We need a resource to convert those files to .osg formats and also to combine split up of 3d models into single 3d model with related texture and materials.

Ικανότητες: Βοήθεια Για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Τοποθεσία: Chennai, India

Περισσότερα: convert jpg images eps vector files, convert photoshop images website, convert cmyk images web, convert quality images, convert photoshop images, websites convert scanned images, convert jpeg images png, convert photoshop images vector, convert jpg images video, convert scanned images jpg, convert photoshop images vnd, company convert vector images, convert photoshop images html, online convert large images smaller, convert jpeg images vector

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) India

Ταυτότητα Εργασίας: #11812978

5 freelancers are bidding on average ₹1290 for this job

kenrichelx

convert those files to .osg formats - clear 200 files in how many days? combine split up of 3d models into single 3d model with related texture and materials. - explain in detail

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pradeep1089

Hello sir i need a job where i can learn new skill and about myself am a engineer graduate looking a part time job where i can learn new skill and expecting a little earning . can u offer this project i will do this wo Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rajeswarikarthik

An Electronics and communication Engineer with wide range of knowledge in computers. Residing in Chennai

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
haripradeep18

I have knowledge about file conversion....

₹1250 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ling2k10

I am very much interested doing freelancer jobs . I will complete the job and do the job as per your instructions given.

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0