Κλειστό

Help with my Computer/Laptop/Device

My computer do not open, I suspect the video card, I have bought one and want it installed.

Mon ordi ne boot plus, je crois que c'est la carte vidéo, j'en ai acheté une, faudrait just l'installer. Si ca ne fonctionne pas, faudra trouver le probleme.

Δεξιότητες: Βοήθεια Για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Τοποθεσία: Québec City, Canada

Δείτε περισσότερα: computer help, computer help urgent, demographics laptop computer, laptop computer buyer demographics, demographics laptop computer buyers, demographics laptop computer owners, computer help business pages, demographics laptop computer users, computer help logo, laptop computer demographic

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Canada

ID Εργασίας: #11798936