Κλειστό

website and hosting services

47 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο €1088 γι' αυτή τη δουλειά

meet2amitvw

Let's discuss more about project to finalize the proper scope with estimated cost and time so ping me over the freelancer chat.....I will share some demo as well for recent works if you want to check. You can also c Περισσότερα

€1469 EUR σε 20 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
8.1
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. I have great experience working on /PHP/Bootstrap/MySQL/HTML5/LESS/Sass/SCSS/jQuery/Laravel/Wordpress/Magento/Joomla/Drupal/Angular.JS/node.js/CSS3/Jav Περισσότερα

€1546 EUR σε 15 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
7.1
nuked24

Hi, We are expert in designing as well in development. We will provide you quality of work. We will provide you our best.We want long term relationship with you. Please choose us and provide a chance to work wi Περισσότερα

€1583 EUR σε 30 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
6.6
monitrix

Hi, I am expert you can check my profile ratings and reviews having 5 star and on time . Lets discuss more over chat . waiting for your response . Thanks:)

€1184 EUR σε 20 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
7.0
sismaster

Hello sir, Greetings !! We have a team of 8 full time, dedicated developers and designer having expertise in Wordpress, Core PHP, Magento,iPhone, Android, Joomla & eCommerce. We have 6 year of experience in we Περισσότερα

€760 EUR σε 20 μέρες
(165 Αξιολογήσεις)
6.4
vw580939vw

Dear Sir, We have gone through the to do list of WP. I am clear about the idea and concept of what you want to make. We are interested in establishing a professional relationship with you through serving you for t Περισσότερα

€1000 EUR σε 20 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
6.2
webbookstudio

Hello, my name is Olya. I got acquainted with Your description of the task, ready to create Your website as soon as You need. However, I shall discuss about the requirements and functionalities in details to have a b Περισσότερα

€1200 EUR σε 20 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
6.0
TenStar718

Hello, and thanks for the opportunity to bid on your project. https://www.freelancer.com/u/TenStar718.html I am an expert in many different area’s of web and mobile applications based on the following languages: W Περισσότερα

€1263 EUR σε 20 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
6.0
AxonTech

Hello , We have expertise in Responsive Web Design, Bootstrap, WordPress, PHP, MySql, CodeIgniter web application Development and Customization. Recently developed PHP, Codeigniter web applications: 1) Bike Co Περισσότερα

€750 EUR σε 10 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
6.2
SevenStarInfo

Hello ! We want to discuss about your project as we have experience in it. What Differentiates us from the other freelancers : # Experience of more than 5 years in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major Περισσότερα

€1444 EUR σε 20 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
5.9
mmadi

Hi, Thanks for posting your requirement I Read Your Description Fully . We are Flowgica technologies for Web and mobile development. We can do this work quickly because we have done this types of work before and have Περισσότερα

€900 EUR σε 24 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.3
fullymagento

Hello Sir, This is Kritwasha from Live Software Solution. I have carefully reviewed your project requirements. I assure you that I will deliver quality work, expected output and will meet deadlines too. We ha Περισσότερα

€1250 EUR σε 20 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.4
€1064 EUR σε 35 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.0
amitarai

Hello My name is Pranav I have checked the details shared by you will do done exactly what you want Please consider my bid and we can discuss more so that i can assist you in better way our services always with Περισσότερα

€750 EUR σε 20 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
5.1
€902 EUR σε 20 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.8
€1000 EUR σε 20 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.7
webbrains30

Hello, I am expert LAMP developer having 7 years of vast experience, I can do this job ,please share more details, Thanks

€833 EUR σε 10 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
4.3
lavizsolutions

Hi, Kindly share me more details so that i can give you estimated time and cost. 1.Customer Care System, below is the admin panel to manage all the operations. nice part is report and modify view. http://lav Περισσότερα

€1500 EUR σε 20 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.8
€1250 EUR σε 20 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.4
aburdier

I would like to be the person who Design, Develop and Build Your Website. Im a Web and Digital Designer Specialist with a phd. in Communication and a Masters Degree in Advertising plus technicals studies in Graphic Des Περισσότερα

€750 EUR σε 15 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.9