Ολοκληρωμένο

CSS - iphone compatibility

1. On the iphone the font of the phone number at the top of the screen is not sans-serif but it is on the computer

2. on the iphone the third person in a circle on the homepage is not center aligned like the other two... she is on the computer but not on iphone

3. The number at the top of the page with the font issue also has a spacing issue - on the iphone it has too much white space above and below it

4 - last one - the BLOG page on the iphone doesnt fit to the screen it stays as 1/3 of the screen

Ικανότητες: CSS, WordPress

Περισσότερα: css phone, iphone blog, css fit iphone, css center, space css, font iphone, css iphone page, compatibility issue, css circle, iphone css, css phone number, css number, ie7 compatibility problems css works firefox, phpbb3 iphone css theme, css spacing fix, fit css, fix css spacing, css spacing issue fix, iphone css specs, iphone css xhtml, iphone css styles, css fit, css iphone css blackberry, iphone css psd, css iphone

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 15 αξιολογήσεις ) Adelaide, Australia

Ταυτότητα Εργασίας: #6684586

Ανατέθηκε στον:

amitsarker1

Hired by the Employer

$20 AUD / ώρα
(33 Αξιολογήσεις)
4.5