Ολοκληρωμένο

C++ (VS2013)

Ανατέθηκε στον:

PeteAvinstech

Shared memory in Win32 C++ is accomplished using 'CreateFileMapping' and I already have some examples of communication via shared memory structures already written that can easily be modified to demonstrate two command Περισσότερα

$40 AUD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.3

8 freelancers are bidding on average $71 for this job

hbxfnzwpf

I am very proficient in c and c++. I have 16 years c++ developing experience now, and have worked for more than 6 years. My work is online game developing, and mainly focus on client side, using c++ under windows envir Περισσότερα

$100 AUD σε 1 μέρα
(68 Αξιολογήσεις)
6.4
vahid01

Hi, I can help you. .

$70 AUD σε 1 μέρα
(58 Αξιολογήσεις)
5.6
NewHorizons2016

Hello, depending on which version of Windows and Visual C++ you are using, there are about 3-4 ways in which you can share memory between two Win32 Processes. For this super-small task, I would offer to do it for y Περισσότερα

$88 AUD σε 1 μέρα
(17 Αξιολογήσεις)
5.5
EngMah

Hi please pass me the pdf of this assignmnt as attachement on PM please let us discuss more details on chat thanks in advnace

$50 AUD σε 10 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
4.5
SUog

Hello, I can write the program you requested. Please give more details Sincerely, Serge

$50 AUD σε 5 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
2.9
TKopacz

Hi, What exactly programs are supposed to do? It's hard to say my final offer if I dont know what exactly I am supposed to do.

$100 AUD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.1
b0b90

A proposal has not yet been provided

$72 AUD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.0