Κλειστό

develop a system based on the OCR to achieve detecting text in Natural Scenes

The OpenOCR has the ability to preprocess the image using Stroke Width Transform, which is capable of removing the non-text pixels from an image.

the system should combine the stroke width transform and ocr to detect the text in natural scenes.

then use translate the text into video to the users in order to inform the context in the scenes.

the more detail information, please contact me and talk more .

the basic skill is: c++, linux , computer graphics , and the knowledge ocr.

Δεξιότητες: Προγραμματισμός C++, Γραφικά Υπολογιστή, Linux, Αναγνώριση Κειμένου, Μετάδοση Βίντεο

Δείτε περισσότερα: text descriptions scenes, web based ocr, web based ocr chinese, php based ocr, home based ocr works, font based ocr, srilankan natural scenes photo, web based ocr php, develop text based mmorpg, javascript text based game, text based game

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Dresden, Germany

ID Εργασίας: #12181812

15 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο €1602 γι' αυτή τη δουλειά

AImobile

-Dear sir. I have just read your job posting and become very excited. I think your idea is very good. Your project can be completely done by OpenCV and I have rich experience on OpenCV. Your first step "Webcam cali Περισσότερα

€1184 EUR σε 20 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
6.9
kjg197318

Hello! I've a great interest in this project as a computer vision expert who have heavy experiences in OCR & other image processing techs. I'd like to discuss with you on more details. Please contact me. Thanks Περισσότερα

€2222 EUR σε 30 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
6.9
newstar85

Hi! Sir. I am a professional developer for image processing and computer vision. I have the experience in image processing and OpenCV for 5 years. I have already developed the image processing and OCR project on fre Περισσότερα

€1250 EUR σε 20 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
6.8
GeorgeBouris

Hello, my name is George Bouris. I have some good experience in image processing and OCR. Please, take a look at the following videos from previous projects: http://37.252.121.104/samples/OCR/ocr1.mp4 http://37.25 Περισσότερα

€1333 EUR σε 20 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
4.8
ZhangShan

******************Excellent Result********************* Hello! I read your description carefully. I am really interested in your project as a Computer Vision Expert. I have worked in Image processing, Video Process Περισσότερα

€1500 EUR σε 20 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.6
prashushinde9

Hello, We have accomplished 90% of the project which is similar of your requirement. All we need 10% customization as per your requirement set and specifications. I want to discuss in personal chat in order to explore Περισσότερα

€1546 EUR σε 40 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.3
expertdevteam

Hello Sir, We are an Indian development company here. we have checked your posted details here and want more clarification in it, so message us to discuss on it more then we will able to move on it. Thanks

€753 EUR σε 20 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
3.9
€1250 EUR σε 20 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.5
gentleman19881

Hello! I read your description carefully. I have confidence about your project because I have rich experiences in C, C++, C#, java, OCR, Tesseract OCR, Image Processing, Video Processing and so on. Please feel free Περισσότερα

€1250 EUR σε 20 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.2
€775 EUR σε 20 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.2
itgold

Hello Sir, OCR and computer vision expert here. Please lets discuss this project with more detail, so we can agree on the steps needed. Best Regards, ITGold.

€1250 EUR σε 20 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.8
OlgaNieminen27

hello,how are you. i read your bid carefully. i am c/c++, opencv expert and have full experience for 10 years. c++ language is my top skill. i can provide most quality and high speed. if you want to success, please Περισσότερα

€1250 EUR σε 20 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.1
TopTower22

hello,how are you. i read your bid carefully. i am c/c++, opencv expert and have full experience for 10 years. I have full experience in OCR. c++ language is my top skill. i can provide most quality and high speed. Περισσότερα

€1250 EUR σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.2
edsd

hi, We have a rich experience in OCR software development: https://www.edsd.com/image-recognition-software https://www.edsd.com/integration-of-existing-hardware-and-software-systems-for-industrial-enterprises A Περισσότερα

€1666 EUR σε 20 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.9
shishangwang2016

hello i am a developer of image processing team please contact me we will show our result of OCR best regards.

€1000 EUR σε 20 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.2
manmande

Hi, I have experience programming with C and python... I have used some OCR tools before, and your project is related to my experience... You can contact me if you need my help

€1250 EUR σε 20 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.4
HuiYing210

Hello Sir,   As a talented and agile developer, I am confident I can exceed your expectations and complete your project on time and within your budget. So please feel free to message me to discuss further, I can make Περισσότερα

€1250 EUR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AdeelAslam4

Hi there! I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I wouldn't call myself a master but I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me an Περισσότερα

€750 EUR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
smartresearch1

I lead a US based company specialized in machine learning and software development. We have dedicated data scientists, software engineers, and AI researchers. I am an expert in data mining and predictive modeling. I Περισσότερα

€6000 EUR σε 50 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sohel364

Hi I read through the job details and complete your project on time and within your budget. I have worked on similar projects to what you are looking for, and I am confident. looking forward to hearing from you Περισσότερα

€1250 EUR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0