Ολοκληρωμένο

basic C++ bank project

I need help writing this program: I have my own version I wrote but would like to see how someone else can approach it. this is for a basic console application that doesn't need to store data anywhere. So when I run it from visual studio it runs as if it doesn't have any data stored onto it already.

Functional Requirements:

Save-More is a small community bank that offers its customers 3 types of Bank Accounts – an interest bearing savings account, a checking account and a certificate of deposit. All Bank accounts have an Account Number, an Interest rate and a Balance – and have the ability to withdraw funds, deposit funds and display the account’s attributes.

The Savings account has a variable interest rate. Balances under $10,000 earn 1% APR interest and balances >= $10,000 earn 2% APR. The rate is updated dynamically if and when the balance changes. Interest is compounded monthly and added to the balance. All savings withdrawals are charged a fee of $2, deducted from the balance at the time of withdrawal.

The Checking Account is non-interest bearing. If the checking account balance drops below $500 a fee of $5.00 is deducted from the balance. Checking accounts have the capability to order checks for $15, deducted directly from the balance.

The Certificate of Deposit (CD) earns 10% with a 5 year term and 5% for anything less. The term is set on account creation and cannot be updated. Interest is compounded monthly and added to the balance. If funds are withdrawn before the term is over, a 10% fee on the entire pre-withdrawal balance is levied

Regardless of the type of account, customers are never allowed to go negative with a withdrawal.

Program Requirements:

Design and implement a set of classes in C++ to support all of the above functional requirements.

Define class member data, constructors and member functions as required to fulfill on the requirements.

The class structures defined should demonstrate inheritance implementing Savings, Checking and CD accounts as derived classes of the base class Bank Account.

Deposit and withdrawal methods should return a value to indicate success or failure of the method (0=success -1=failure)

If an operation will make an account go negative, the operation should not be completed and a failure returned from the method

The classes created should be exercised/tested by leveraging your main() function and performing the following operations (in order)

Create a new savings account and deposit $10k

Create a new checking account and deposit $600

Create a new CD account with a 3 year term and deposit $10K

Get and display the attributes for each account

Calculate monthly interest for the savings account

Calculate the monthly interest for the CD account

Get and display the attributes for each account

Order checks

Withdraw $200 from checking

Withdraw $1000 from Savings

Perform an early withdrawal of $2000 from the CD account

Get and display the account attributes for each account

Polymorphism must be demonstrated with the creation of the bank accounts

Ικανότητες: Προγραμματισμός C++

Περισσότερα: complete project report cv basic topic mangment bank, project machine bank visual basic, project bank management system, develp word processor project using visual basic, full project bank account php, j2ee project bank management system, project assignment visual basic, project synobsis visual basic, city opengl project using visual basic, project developed visual basic, java project bank management system, tapi project telephone visual basic code, project mobile visual basic 2005 examples, project opengl visual basic

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) Richmond, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #11807303

Ανατέθηκε στον:

vjps5000

Hello friend , I have participated in programming competition (ACM-ICPC,codeforces,topcoder). My language of choice is C ++ it is easy for me.

$25 USD σε 0 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.2

8 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $93 για αυτή τη δουλειά

$83 USD σε 1 μέρα
(21 Αξιολογήσεις)
5.3
$70 USD σε 2 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.0
AhmedLabib93

Hello My name is Ahmed, i'm a top rated freelancer. i worked over 250 projects and over 600 hours doing C++ and Java projects. small overview of feedback on my profile "you want to get your projects completed wi Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(17 Αξιολογήσεις)
3.5
ARKSolution2015

Dear Hiring Manager, Experience : 4+ years I will do it for you with perfection and I will keep working on it until you are 110% satisfied with results. Feel free to message me. we can discuss price and project Περισσότερα

$100 USD σε 4 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.1
SabidHabib

I have read your project detail carefully and I can implement the classes very efficiently. Let's discuss terms.

$70 USD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
2.3
b0b90

A proposal has not yet been provided

$30 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.0
AdeelAslam4

Hi there! I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I wouldn't call myself a master but I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me an Περισσότερα

$333 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0