Ακυρώθηκε

Write a simple program using MPI in c++

12 freelancers are bidding on average $44 for this job

vano101

Hello. I have much experience with C++, but little experience with MPI. Maybe it's enough for your project, if this is really very simple program.

$27 SGD σε 1 μέρα
(871 Αξιολογήσεις)
7.2
it2051229

Hi there, I would like to do this project if given the opportunity. Let me know if you are interested so I can have further details. Thanks.

$30 SGD σε 1 μέρα
(556 Αξιολογήσεις)
7.0
utkarshkatiyar19

A proposal has not yet been provided

$160 SGD σε 5 μέρες
(243 Αξιολογήσεις)
6.9
$27 SGD σε 1 μέρα
(54 Αξιολογήσεις)
7.0
mahershahmeer

Hello, I would welcome the chance to apply the skills and knowledge I have gained to your required task and I feel my abilities would prove to be an asset for this job. Thank you in advance for your time and cons Περισσότερα

$27 SGD σε 1 μέρα
(62 Αξιολογήσεις)
5.6
$57 SGD σε 1 μέρα
(79 Αξιολογήσεις)
5.8
zkutch

Hello. More 20 years programming experience. I need more details to set real time and price. Regards. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Περισσότερα

$31 SGD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.8
$36 SGD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.6
$36 SGD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$26 SGD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
burhanmudassar

I am a TA at Georgia Tech and I just taught MPI in a programming course Over 2.5 years of experience in Verilog RTL Design, Microcontroller Projects and Algorithm Design in MATLAB in Industry and Academia. My past p Περισσότερα

$21 SGD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dineshjmj

I am good at c++ programming language and created several programs using MPI and made some templates.

$46 SGD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0