Ακυρώθηκε

Write a simple program using MPI in c++

13 freelancers are bidding on average $42 for this job

it2051229

Hi there, I would like to do this project if given the opportunity. Let me know if you are interested so I can have further details. Thanks.

$30 SGD σε 1 μέρα
(482 Αξιολογήσεις)
6.8
vano101

Hello. I have much experience with C++, but little experience with MPI. Maybe it's enough for your project, if this is really very simple program.

$27 SGD σε 1 μέρα
(755 Αξιολογήσεις)
7.0
$27 SGD σε 1 μέρα
(42 Αξιολογήσεις)
6.8
utkarshkatiyar19

A proposal has not yet been provided

$160 SGD σε 5 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
5.5
mahershahmeer

Hello, I would welcome the chance to apply the skills and knowledge I have gained to your required task and I feel my abilities would prove to be an asset for this job. Thank you in advance for your time and cons Περισσότερα

$27 SGD σε 1 μέρα
(40 Αξιολογήσεις)
5.1
$57 SGD σε 1 μέρα
(20 Αξιολογήσεις)
4.4
zkutch

Hello. More 20 years programming experience. I need more details to set real time and price. Regards. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Περισσότερα

$31 SGD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.7
$36 SGD σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
0.6
$36 SGD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$26 SGD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
amariitism

Dear Sir I am pursuing PhD in CSE, I have deep understanding of the domain. I am new to this community and willing to contribute to the society. With you kind consideration and permission, I would like to do this Περισσότερα

$26 SGD σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
0.2
burhanmudassar

I am a TA at Georgia Tech and I just taught MPI in a programming course Over 2.5 years of experience in Verilog RTL Design, Microcontroller Projects and Algorithm Design in MATLAB in Industry and Academia. My past p Περισσότερα

$21 SGD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dineshjmj

I am good at c++ programming language and created several programs using MPI and made some templates.

$46 SGD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0