Κλειστη

Write a program

Αυτό το πρότζεκτ ανατέθηκε στον xeathprynx για $40 USD.

Λάβετε δωρεάν αναφορές για ένα πρότζεκτ σαν αυτό
Προϋπολογισμός Εργασίας
$10 - $30 USD
Σύνολο Προσφορών
14
Περιγραφή Εργασίας

Your program will be class based with the following UML representing the classes:

Dealer

- DealerName: string

- DealerAddress: string

+ setName( input:string): void

+ setAddress(input:string ): void

+ getName( ): string

+ getAddress( ): string

+ Dealer ( );

+ Dealer ( iName:string) ;

Vehicle

- VIN:string

- make:string

- model:string

- year:int

- price:double

+ DealerPtr: Dealer * //Note this should be in the public area

+ Vehicle(iVIN:string, iMake:string, iModel:string, iYear:int, iPrice:double)

+ Vehicle( )

+ getVIN( ):string

+ getMake( ):string

+ getModel( ):string

+ getYear( ):int

+ getPrice( ):double

+ setVIN(input:string):void

+ setMake(input:string):void

+ setModel(input:string):void

+ setYear(input:int):void

+ setPrice(input:double):void

+ friend operator << (out: ostream &, Vehicle: car 1):ostream &

Note: Don't forget to create a new Dealer if either the Vehicle constructor or default constructor is called.

You will have four files for your program (Use these file names!): [url removed, login to view], functions.h, vehicle.h, vehicle.cpp.

[url removed, login to view]: this will be your driver file.

functions.h: this will contain your global functions for each of the menu items

vehicle.h: this will contain the class declarations for vehicle and dealer.

[url removed, login to view]: this will contain the class implementations for vehicle and dealer.

You will be storing your vehicle objects in a vector. In the main function, you will create a vector of vehicles with an initial size of zero (0). When the menu options display, delete, edit, sort, or search are called, you will have to check your vector and ensure that it has a vehicle in it before the function continues (error checking).

You will not have any global variables.

Each menu item will have a corresponding function, and the definition of the function will be found in the file functions.h. Each function will only have one parameter, the vector. All I/O will be done in the functions and not in main (expect asking for what menu option the user wants).

The following are the details for each of your menu options:

You will display each vehicle, using the following format:

Vehicle:

VIN:

Make:

Model:

Year:

Price:

Dealer Name:

Dealer City:

The bold face letters represent the values for the individual vehicle, and it doesn’t have to be bolded. Notice the tab stop between the label and the value. Also notice that there is a dollar sign and decimal for the price. Lastly, for Vehicle: #, the pound sign represents the vehicle position number in the vector (starting at 1 not 0), which will be 1, 2, 3 … and so on.

2. You will ask the user for all of the information to add the vehicle and then you will add it to the vector.

3. You will display the vehicles and then ask the user which vehicle to edit; they will give you the index number (starting at 1). Check to ensure they gave you a valid entry, then prompt for which item they want to edit (year, make, model, price, or VIN). Once they make their selection prompt for the new information, then return to the main menu.

4. You will display the vehicles and then ask the user which vehicle to delete: they will give you the index number (starting at 1). You will then check to ensure they gave you a valid entry and then remove that vehicle from the vector.

5. You will sort the vector by VIN number (when sort is done, the vector in main will be sorted by VIN number).

6. You will ask the user for a model, then search the vector for that vehicle. You will return the first matching entry’s index number or an appropriate message if not found.

7. You will read the inventory from a file called [url removed, login to view], which is NOT provided for you (you will need to make your own to start with). The data is stored in the same order as listed above and is newline delimited (like the example below).

34ABC321B

BMW

328xi

2016

[url removed, login to view]

Schomp BMW

New York, NY

8. You will write the entire inventory out to a file called [url removed, login to view] (using the << operator) and then exit the program.

Ανατέθηκε στον:
Απαιτούμενες Δεξιότητες

Ψάχνετε τρόπους για να κερδίσετε μερικά χρήματα;

 • Ορίστε τον προϋπολογισμό σας και το χρονικό πλαίσιο
 • Περιγράψτε την πρότασή σας
 • Πληρωθείτε για τη δουλειά σας

Προσλάβετε Freelancers που ήδη έχουν υποβάλει προσφορά σε αυτή την εργασία

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online