Σε Εξέλιξη

Qt and Visualising data using free graph chart liblaries

Hi,

I want to visualize cross table data by Qt + free graph chart lib.

The structure is very simple .

I have 120 drivers and 15 cars.

Each driver has driven all/some of the cars. That means each car has been used by one or more drivers :)

So the result we have a table of numbers. Let say as below

| | Cra1 | Car2 | Car3 | ...... | Total D

Driver 1| 0 | 3 | 1 | ...... | 4

Driver 2| 1 | 7 | 9 | ...... | 17

Driver 3| 9 | 3 | 8 | ...... | 20

.... ... ... ...

Total C | 10 | 13 | 18 |

The chart must represent three things:

1-The crosses table values.

2-The number of cars that each driver has driven.

3-The a number of drivers that have driven a particular car.

Please see the attached file for more explanation.

I'll provide you with the base project (it has no graph just a sample data placed in a QTablewidget)

Δεξιότητες: Android, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, Unity 3D, Visualization

Δείτε περισσότερα: make graph chart free, graph chart templates free, free chart graph maker, mysql chart free, free library system using, free mls data feed, free lancer data entry, read excel data using, find excel data using, oracle data using velocity, free content data entry

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 10 αξιολογήσεις ) Past, United Kingdom

ID Εργασίας: #12778225

7 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο £155 γι' αυτή τη δουλειά

StormLion227

Dear sir I have rich experience in QT programming and I can add graph function in your application. I've seen your image. No problem. Kindly see my work histories. https://www.freelancer.com/projects/Software-Arc Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
7.3
TopTower22

hello in original, i am a app developer. i am a C# ,Qt/C++ export. i have developed many app with C# , Qt/c++. i can do your project in time. if u are select me, i will do best for your project. please hire me. Περισσότερα

£70 GBP σε 3 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
6.7
urmate

HI Contact me for an efficient, perfect, well documented development of your project according to 100% accuracy and requirements, with dedicated support. Thanks Farah Saif

£150 GBP σε 3 μέρες
(145 Αξιολογήσεις)
5.9
£150 GBP σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.5
rekreacija

hello, place your confidence in my C++/Qt knowledge and experience. what is the graph charting library you have in mind? greets, srdjan

£80 GBP σε 7 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
4.8
ZawnTechnologies

Hello there. I have seen your job posting. Everything is pretty much clear but i'll like to ask some questions. Once you will answer those questions, i'll start your work right away. Some intro about me. I am a enth Περισσότερα

£333 GBP σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.1
lgrtechs

In-house staff: Dedicated:Android Developer,IOS Developer, Website Developer, ECommerce developer, PHP Developers, ASP.NET Developer, ASP Programmer, Web Designer, VB/VB.net Developer, Admin Staff and more… Experts fr Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0