Κλειστό

Hire a C++ Programmer

16 freelancers are bidding on average $444 for this job

Yknox

Hello. I take an interest in your work. I have full skills in IPhone, Android, C++ & C, Qt, ASP.Net, Web scraping. Please check my profile and portfolio. I have to check details of your requirement but I'll try to Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(481 Αξιολογήσεις)
8.5
LiangXiaoJin

Dear client, how are you? I am a C++ programmer and mathematician. Please check my "Profile & Work List" and tell me details if my skill is in your concern. Looking forward to your response. Thanks.

$500 USD σε 7 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
7.4
$250 USD σε 1 μέρα
(30 Αξιολογήσεις)
5.8
$555 USD σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.5
$277 USD σε 10 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
5.1
$250 USD σε 10 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
4.6
shahidost

I believe on perfect work with 100% satisfaction of my client then payment. I deliver only exceptionally robust and well-designed work as a rule to my client. Hi, I understand your project and I am confident that I Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
4.9
SabidHabib

Hello Sir, I am very experienced in c++ programming and I can deliver you the job efficiently. Let's talk about the project.

$555 USD σε 10 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
3.7
AdeelAslam4

Hi there! I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I wouldn't call myself a master but I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me an Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
3.3
trhoan00

Hello, I'm a senior C, C++ developer. I'm ready to finish your project. Thank you for reading my bid

$388 USD σε 5 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.7
designsmaker0

Hi, i can do it.I am here to help you so please message me once.i will give you draft with in 1 to 2 hours . I believes passionately in the power of a well-executed Creative Concept. put all efforts possible to m Περισσότερα

$250 USD σε 0 μέρες
(1 Κριτική)
1.0
AleenaIlyas

Hello I have read what you exactly need. I would like to ask you a few questions. Please feel free to contact me anytime so we can have a detailed discussion and finalize our budget and timeline. I will deliver in best Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sreedevihari

Well experienced in analysing the issues and providing the solution. Has 12+ years of experience in C++, C# dlls and application development.

$750 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hbsk

Hello, I have more than 15 years of experience in development of Windows and Linux desktop applications using C/C++. I also have cross platform development experience. I have worked in development teams of major pro Περισσότερα

$333 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kjagesia

• Over 23 years of experience in the Software industry performing Embedded development Production Support,User requirements studies, analysis, design, development • 9 Months of teaching experience as Assistant Profess Περισσότερα

$333 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0