Ολοκληρωμένο

Build a c++ program

You were recently hired as a software developer by a commercial Cinema. The lead software engineer asks you to write an application for Cinema Reserved seating, ticket purchasing and Income to carry out the following simple tasks:

Sell a movie ticket and assign a seat.

Display how many seats (Regular 2D /Digital 3D /IMAX).

I do have additional instructions and requirements. But this should be pretty easy.

Ικανότητες: Προγραμματισμός C++

Περισσότερα: program c online, program c, freelance linux program c, embedded program alphanumeric lcd display, program input string display emu8086, program print airline reservation seat assign, write program solve problem display price discount, program java rmi display message client server, write program java calculate display mortgage payment amount user input amount mortgage term mortgage interest rate mortgageuser, perl program view paragraph html file regular expression perl, build display easel, gui program input message display, java program mortgage loops display without graphical

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) queens village, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #12183472

Ανατέθηκε στον:

Digitasolutions

..................................................................................................................................................................

$155 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.5

3 freelancers are bidding on average $87 for this job

urmate

/** Send details Price is negotiable **/ HI Contact me for an efficient, perfect, well documented development of your project according to 100% accuracy and requirements, with dedicated support. Thanks Farah S Περισσότερα

$75 USD σε 1 μέρα
(100 Αξιολογήσεις)
5.5
$155 USD σε 3 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
5.0
$155 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.9
$30 USD σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
3.5