Ακυρώθηκε

AFL convertion to dll tool

4 freelancers are bidding on average $50 for this job

cpp2048

I have more than 5 years of working experience in ADK and I can handle job from moderate level to advanced level for Amibroker. Please share more details about your requirement so that we can get going. Thank you very Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(31 Αξιολογήσεις)
6.2
metacoders

Hello there I'am professional amibroker programmer. I would be glad if you could share more details. Kindly note that my current bid amount is arbitrary. You will get the most appropriate bid estimate once your requi Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(41 Αξιολογήσεις)
5.6
$30 USD σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
4.5
techwizards3

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. i am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have c Περισσότερα

$23 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bettertechnology

We have done lots of projects for Amibroker AFL development. We provide AFL, Amibroker Native DLL and other software services related to technical analysis softwares. we make DLL in Native c++ only without using any Περισσότερα

$150 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.8