Ολοκληρωμένο

.xll add-in for Excel

Ανατέθηκε στον/στην:

Jorgen888

hi, I'm senior developer with more then 8 years of experience of delivering solutions enterprise level. Also worked on small solutions. Last 5 years working mostly with .NET, C# and SQL. Also have a great experience in Περισσότερα

$944 USD σε 18 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.7

12 freelancers are bidding on average $1124 for this job

mike199

My name is Mike and I’m from UK. I work with individual clients and also provide outsourcing services for a number of UK and USA based agencies. Your project description sounds interesting to me and I do have skills & Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
6.8
toseef3

Dear Sir, Hope you are doing well, My name is Toseef I have extensive experience in C#, .net, PHP, CI, Laravel, Javascript, jQuery, SCSS, AngularJS and HTML and I would love to have the opportunity to discuss your Περισσότερα

$1184 USD σε 20 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
6.8
aruny308

Hi, I would like to work on your project. I'm expert in developing office ad-ins. Please take a look at my profile and message me. I'm waiting for your response... Thank You

$994 USD σε 10 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
6.3
shiva1888

Hi I have been in this industry for 5 years and such jobs are my daily practice.I can assure you that if you work with me once, you will always work with me for these kind of projects.

$1000 USD σε 20 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.5
JinDongZhe

I mastered c/c++/c# & java programing and reverse techniques. I read your project description carefully and decided your project. I have experienced a lot of such projects. I will satisfy you fully Please lookup my Περισσότερα

$1500 USD σε 20 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.2
lukaszoz

Hello, I'm a developer with over 5 years of experience. I work for Pratt and Whitney Canada where i'm responsible for process automation with tools like Access and Excel. I have extensive knowledge regarding C#, VBA Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.0
$944 USD σε 20 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.3
AleenaIlyas

Hello, I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me anytime so we can have a detailed discus Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.0
superstarbeam

*** It is a really cool Job for me *** I am really interested in your job posting as I am a senior software developer. I think there is no need to explain with too many words. I guarantee you the perfect delivery wi Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.0
$1250 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
naseefo

Hi there! I am an expert and have attained the "Preferred Freelancer" badge from this platform for developing add-ins for Microsoft office products and especially for MS Excel. I am available to take up work rig Περισσότερα

$1176 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0