Ακυρώθηκε

develop a new .aspx page using Visual Studio 2003

I have a C#.NET web application on which I have to add a .aspx to research data from MSSQL server. Framework .NET used is 1 and cannot be upgraded actually.

Mandatory for this project is to develope on Visual Studio 2003.

Δεξιότητες: .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#

Δείτε περισσότερα: visual studio using psd, using forms visual studio, bluelab using visual studio

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 209 αξιολογήσεις ) Luserna S.G., Italy

ID Εργασίας: #12183170