Κλειστό

compile and builder solution

9 freelancers are bidding on average $160 for this job

$25 CAD σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
5.4
mahmoud9

Hello Sir , Before to tell you more about me , I’m TOP RATED freelancer on [login to view URL] ( Odesk and Elance ) and worked +2500 hours Please check this link : [login to view URL] Περισσότερα

$35 CAD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
2.9
mozammalidbctg

Hi, I am experts in .Net, C#,Vb,Windows application,Asp.net Web Forms, MVC,MSSQL Server 2014,2012,20082,2008,2005,2000,Crystal report ,Krypton Toolkit for Windows application Design, bootstrap Responsive design - Περισσότερα

$25 CAD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.8
toopfile

Hi, I can do it asap. regards, .

$35 CAD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.6
jesseserrao

A proposal has not yet been provided

$30 CAD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
victormukherjee

Hi, I have 5 years of experience with c# and .net development. Currently I am working with Lexmark, one of the leading software companies in the world. I can assure you of delivering the software the way you want. A Περισσότερα

$25 CAD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
HishamHussien

if you want good programmer specially in this point contact me

$15 CAD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
denzilla

Greetings I'd quite like to hear more about your situation, and what acceptable outcomes/means work for you. For example, are you happy to use MSBUILD which ships with the Microsoft .NET Framework (and is ultimatel Περισσότερα

$25 CAD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$1222 CAD σε 300 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0