Ακυρώθηκε

C# to calculate HTML document size by Url

Delivery in asp.net page with a textbox for Url and a postback button. The C# function will take an Url as input parameter.

Url will be to ANY page, not just the one which hosts the code.

Method should calculate and return width and height of the browser window that would fit the WHOLE content.

Should work for major browsers.

If needed, you can pass information from client-side, e.g. current browser on the client and such.

I will test the method with pages that have scroll-bars - hence document dimensions exceed screen size.

I should be able to put some Url into a textbox, click the button and see width and height of the document, as if I open that document in the browser

## Deliverables

* * *This broadcast message was sent to all bidders on Friday Jul 22, 2011 7:52:48 AM:

test your approach on [url removed, login to view] Send me what dimensions your C# application extracts for the Url above. Right answer gets this project

* * *This broadcast message was sent to all bidders on Saturday Jul 23, 2011 7:16:15 PM:

Please confirm your bid

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C#

Περισσότερα: programming in html, programming blogs, gets in c programming, gets c programming, c sharp test, c # sharp test, broadcast programming, the c, size , postback, c++ to, c# application, c to, size function, browser current url, html delivery, able calculate, application calculate, answer programming test, code browser url, net html message, code url browser, current browser url code project, url browser, current url code project

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 133 αξιολογήσεις ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #3458525

11 freelancers are bidding on average $10 for this job

waleedmm

See private message.

$11.05 USD σε 1 μέρα
(43 Αξιολογήσεις)
4.8
ovicus

See private message.

$8.5 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
3.0
Valy18

See private message.

$7.65 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.6
Saleemshah

See private message.

$12.75 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
1.5
danieldimitrov

See private message.

$12.75 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.1
nguyenvanduong

See private message.

$4.25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
khachaturvw

See private message.

$8.5 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
faizanmirzavw

See private message.

$12.75 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rjmudassar

See private message.

$12.75 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
lawg

See private message.

$12.75 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
prlin14

See private message.

$6.8 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0