Ακυρώθηκε

Generate Reports

I need to create a small program which as can use as a utility on other projects of .Net Platforms. ASP.NET MVC, Windows Form and so on. (No UI) But can call from button event.

Basically, I need to generate PDF reports from SQL server to PDF and save copies to certain directory.

Similar to this:

[url removed, login to view]

But with OOP methodology and extremely clean and minimal code.

In a nutshell, the user clicks a button and the data is extracted from tables in SQL Server and a PDF is generated and saved to multiple directory, in the same event, the PDF is sent to a printer. There should be no Dialog asking where to save the file, this will be coded.

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Microsoft SQL Server

Περισσότερα: wordpress clean sidebar code, code igniter user system, code kick user digichat, java code page user came, javascript code attendance user website, vb6 reg clean source code, clean website code, jsp code track user profile visitors myspace profile, generate online lead php code, clean source code vs2005, vba code find user logs exchange server, clean html code safe php, php clean html code, php code redirect user paste url

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #11810024

18 freelancers are bidding on average $36 for this job

agilepksolutions

Hi, I’ve had a good look at your project description and I’m very interested in providing a solution. I have 4+ hands on experience on developing quality web solutions as well as desktop standalone solutions. I u Περισσότερα

$24 USD σε 1 μέρα
(56 Αξιολογήσεις)
7.1
$111 USD σε 5 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
5.5
itsEMinds

Hello!, I've required skills to do this project. I've over 8 years of experience in ASP.NET, C#, SQL and a MCPD certified. You can see my Microsoft certifications here: URL: [login to view URL] Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
4.0
Topfreelancer4

Feel fee to contact me for generation of [login to view URL] me message to discuss further more details .We provide the comments,images,videos,demos and live sessions in order to help the [login to view URL] payment only after Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.4
BDMSatvidi

Hi, Thanks for placing a project. We, the team of Satvidi technologies have innovative and talented team of building web applications, mobile and windows based applications. Core technologies involves: .net, Java, a Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hoconghoai

Hello, I have many experience with .NET Platform and SQL Server. I will create a program by window service (process in Window, No UI). You can setup or config to trigger event when you want generate PDF report.

$111 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
myeassen

I like that job; I can do it and deliver exceptional results. I am a developer have 36 years Programming experience. My experience in windows Desktop and web development applications using Microsoft ASP.NET and C#,PHP Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
speerbuccoss

Hi, I am senior software developer with 8+ years of experience. If you are interested to work together, please do not hesistate to contact me. Thank you. Regards, Shameem

$30 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
katiyaradesh14

i can make this project in $20 and in minimum span of time. i am having an experience in asp.net, mvc, jquery,angular and in sqlserver

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vw7691397vw

I have worked in similar kind of task in my development phase. In which I have converted a result into pdf file and saved the file in db.

$30 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
azheraziz

Hi I got good experience creating reports i can send u sample SSRS reports i have created more then two hundred reports regarding properties software

$25 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
goldeneyetech

10 experiences in Microsoft technology. start with vb6.0,asp.net webforms. Now working on MVC, angularJs, bootstrap.

$25 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$55 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
EmorphisIoT

Dear Hiring Manager, Thanks for looking at my proposal. Project Understanding :- As per my understanding you are looking to create utility to generate PDF reports from SQL server to PDF and save copies to cert Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.0
dineshhopitigala

Hi, We are a team with 11 people who are well experienced and professionally qualified/certified on SharePoint developments. All the members are having 3+ years experience in .Net and SharePoint platform (2007,2010,20 Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0