Κλειστό

Build asp.net mvc website

60 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $526 γι' αυτή τη δουλειά

agilepksolutions

Hi, I’ve had a good look at your project description and I’m very interested in providing a solution. I have 4+ hands on experience on developing quality web solutions as well as desktop standalone solutions. I u Περισσότερα

$526 USD σε 10 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
7.3
$526 USD σε 10 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.6
designysoft

Hello, Hope you are doing well. I have 11+ years of experience in asp.net development and 3+ years of experience in jQuery, MVC. I have worked on many web applications and window applications. I have also worked on v Περισσότερα

$800 USD σε 20 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.5
sancitysofttouch

Hi, Having read your requirements carefully, I became quite sure that I can accomplish the task within the time limits, reporting you at any time you prefer and keep myself updating. Having over 5+ years experie Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
5.4
gkalish

Sir I go through your project description and interested to do your project and will fulfill your expectation. Having 10 + years experience in developing web applications using ASP.net, MVC , database programming a Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.7
nikmah344

Hello, I have read through the job details extremely carefully and I am absolutely sure that I can do the project very well. I am having 7+ years of experience in Web Development. I have worked on below technologie Περισσότερα

$444 USD σε 10 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.3
TanzeelAhmed

I WILL DO FIRST TASK FOR FREE JUST TO PROVE MY SELF TO U AND ALSO GET EXCELLENT REVIEWS FROM U, AFTER YOU AWARD ME JOB AND CREATE INITIAL MILESTONE FOR THIS PROJECT. Introduction: PLEASE SEE MY PROFILE FOR PAST W Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
5.1
deuxdev

Hello, I’ve read your work description and it seems to be interesting for me. I’d like to tell you why I can provide the best service for you: I started work in software business last century and I haven’t left bu Περισσότερα

$711 USD σε 5 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.4
rkwst

Dear Sir/Madam, We can start immediately RK Websoft Technologies is a software designing and development Team. We are having very experience, enthusiastic and talented team with more than 5 years of experience on .N Περισσότερα

$555 USD σε 18 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.4
shiva1888

Hi I have been in this industry for 5 years and such jobs are my daily practice.I can assure you that if you work with me once, you will always work with me for these kind of projects.

$500 USD σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.4
$277 USD σε 10 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
4.7
mostafaemad75

Dear hiring manager, I have Bachelor degree in Computer Science I have +5 years experience in .Net skills specially in ASP.NET, MVC, C# AND SQL SERVER for open source have 1 year experience with angularJS and Mong Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.4
jagdishbhatt38

I am having more than 7 years of experience in IT industry.I have worked on .net(c#,asp,asp.net,mvc) with sql server 2005/2008/2012 and oracle(pl/sql). I can provide you better solution by utilizing my knowledge and Περισσότερα

$533 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.9
nguyendangdung

Hi, I have over 5 years experience developing web and desktop applications using Microsoft stack tecnologies These are my projects i done + LiteraLive ([url removed, login to view]): An unified platform providing document Περισσότερα

$444 USD σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
4.0
reachmeanufreela

Hard to bid with without knowing the complete scope of work. Can you please explain the project ? About me: I'm an individual freelancer passionate about software development with hands-on experience on .NET/Angul Περισσότερα

$740 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.0
RKYSP

Hi, I am an individual freelance, having more than 10yrs of exp in developing various applications using Microsoft Technologies (C#.Net, Asp.Net (MVC), Web API, XML, WPF, WCF (Webservices) kendo ui, Angular JS, NodeJS Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.0
HealthyCoder

Hello Sir, Being a software expert I can complete your project in time and in an efficient manner. I have more than 2 years of experience in: HTML 5, LESS/SASS/SCSS, AngularJs, Ionic Framework, jQuery, Twitter B Περισσότερα

$444 USD σε 15 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.3
dekinghtg

A proposal has not yet been provided

$500 USD σε 5 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.7
ZhangDa

Nice to meet you! My name is Da Zhang. I am an experienced C# programmer with 5 years experiences. Could we talk about your project? My personal information: 1, Location: Beijing, China. 2, Timezone: UTC+8 3, Περισσότερα

$400 USD σε 15 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.3
hashmakersol

[WEB, Mobile, Desktop & API EXPERT] Hi, I’ve a good look at your project description and I’m very interested in providing a solution. I have 4+ hands on experience on developing quality web solutions, mobile solut Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.8