Κλειστό

need nxx programmer having logo mindstorm nxt kits

2 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο €3/ώρα γι' αυτή τη δουλειά

€3 EUR / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€3 EUR / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€3 EUR / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0