Ολοκληρώθηκε

Update website in .NET using C#

Αυτό το πρότζεκτ ολοκληρώθηκε επιτυχώς από τον sumon355 για $56 USD σε 2 μέρες.

Λάβετε δωρεάν αναφορές για ένα πρότζεκτ σαν αυτό
Προϋπολογισμός Εργασίας
$30 - $250 USD
Ολοκληρώθηκε σε
2 ημέρες
Σύνολο Προσφορών
10
Περιγραφή Εργασίας

Have a project and the data is being submitted as it should. However I would like the variables sent to me via an email along with the order that is being placed. I want to be able to see these variables for testing purposes. Here is the code and I have only included the information that needs sent and changed login, etc for identity protection.

postData += "&Order=" + [url removed, login to view];

postData += "&order[reference]=" + [url removed, login to view];

postData += "&order[placed_on]=" + [url removed, login to view]();

postData += "&Name=" + DBHash(RemoveSpecialCharacters([url removed, login to view]()) + " " + RemoveSpecialCharacters([url removed, login to view]()));

postData += "&Phone=" + DBHash(RemoveSpecialCharacters([url removed, login to view]));

postData += "&Email=" + DBHash([url removed, login to view]());

postData += "&CC-Zip=" + DBHash([url removed, login to view]([url removed, login to view] - 4) + " " + [url removed, login to view]);

var data = [url removed, login to view](postData);

[url removed, login to view] = "POST";

[url removed, login to view] = "application/x-www-form-urlencoded";

[url removed, login to view] = [url removed, login to view];

using (var stream = [url removed, login to view]())

{

[url removed, login to view](data, 0, [url removed, login to view]);

}

var response = (HttpWebResponse)[url removed, login to view]();

var responseString = new StreamReader([url removed, login to view]()).ReadToEnd();

String msg = "Order number #" + [url removed, login to view] + "<br/>";

//msg += "Customer Phone Number: " + [url removed, login to view];

MailMessage mail = new MailMessage();

[url removed, login to view] = new MailAddress("[url removed, login to view]<[url removed, login to view]>");

[url removed, login to view]("[url removed, login to view]");

[url removed, login to view] = "You Have a New Order";

[url removed, login to view] = msg;

[url removed, login to view] = true;

SmtpClient smtp = new SmtpClient("[url removed, login to view]");

[url removed, login to view] = 587;

//IMPORANT: Your smtp login email MUST be same as your FROM address.

NetworkCredential Credentials = new NetworkCredential("[url removed, login to view]", "XXXXXX");

[url removed, login to view] = Credentials;

[url removed, login to view] = true;

[url removed, login to view](mail);

Ολοκληρώθηκε από:
Απαιτούμενες Δεξιότητες

Ψάχνετε τρόπους για να κερδίσετε μερικά χρήματα;

 • Ορίστε τον προϋπολογισμό σας και το χρονικό πλαίσιο
 • Περιγράψτε την πρότασή σας
 • Πληρωθείτε για τη δουλειά σας

Προσλάβετε Freelancers που ήδη έχουν υποβάλει προσφορά σε αυτή την εργασία

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online