Κλειστό

Print threads arrays using given API

using the API I give you I want you to write a C program that creates one parent and 4 kernel threads, each of those threads will print an array with 100 sorted random elements and prints the sum afterwards. If possible the parent process should print the sum of all the elements in the 4 arrays, if not possible explain why

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C

Περισσότερα: merging arrays given files using queues stack, songs search engine api using php, violation using philippine map print ads, java mortgage calculator using arrays methods, deck cards using arrays java, iphone api using camera, payroll using arrays, mortgage calculator using arrays java programing, solid edge api using, deck cards using arrays sample java programm, create simple java inventory program using arrays, parse yahoo weather api using php, using arrays mortgage calculator gui, cafepress api using affiliate, programs cards using arrays, simple game using arrays

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 6 αξιολογήσεις ) Waterloo, Canada

Ταυτότητα Εργασίας: #11798629

17 freelancers are bidding on average $44 for this job

hbxfnzwpf

I am very proficient in c and c++. I have 16 years c++ developing experience now, and have worked for more than 6 years. My work is online game developing, and mainly focus on server side, using c++ under linux environ Περισσότερα

$120 CAD σε 1 μέρα
(82 Αξιολογήσεις)
6.6
utkarshkatiyar19

Hi, i have a lot of experience in c and c++ programming on linux and using threads. i can easily complete this task for you. we can have a chat. thanks

$30 CAD σε 1 μέρα
(221 Αξιολογήσεις)
6.7
xeathprynx

Hello, I am expert in java/c/c++ and i can deliver your task in the least time and least payments. The code will be well commented and well formatted for better understanding. I believe in long term relations so first Περισσότερα

$50 CAD σε 1 μέρα
(68 Αξιολογήσεις)
5.1
$25 CAD σε 1 μέρα
(51 Αξιολογήσεις)
5.0
$25 CAD σε 1 μέρα
(27 Αξιολογήσεις)
5.0
$25 CAD σε 1 μέρα
(24 Αξιολογήσεις)
4.3
dghq123

Hello, I am expert in C and openMP and MPI. I can do your task very well. Let me do it. Will give you best output.

$120 CAD σε 0 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.1
StrongDecs

Greetings, 2 hours long delivery is being guaranteed on using actual API. Please message me if the proposal turns you interested. Thank you, Best Regards,

$120 CAD σε 0 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.2
vw8150693vw

Hi, I had good experience in C and I wrote a lot of projects, as I have Bachelor degree in Computer engineering most of our projects done in C. you can check my portfolio this is just sample projects :). I'm new to Περισσότερα

$10 CAD σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.2
$25 CAD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
skriyaz09

I have been working as a software developer for more than one and half year on C++ which is a multi threading based project and having good knowledge on algorithms and data structures and good problem solving skills

$30 CAD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
zhaiyunyun

5 years c/c++ experience and strong in linux kernel source, familar with linux driver mode and device manage

$25 CAD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pratik9979689337

i have working on multi-threading since 6 months. so i have done multi-threading using system programming like pthread.

$25 CAD σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
denekefik

Hi ! I am ready to help

$25 CAD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$55 CAD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Lelo305

Hi. I am an Computer Engineer from South Africa. I am a C/C++ and Java expert with 4+ years of experience. I already have a working solution to the project. I just need to discuss a few things with you about it... Tha Περισσότερα

$15 CAD σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Ahsahabib123

A proposal has not yet been provided

$20 CAD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0