Κλειστό

Need help with implementing calculator -- 3

write a program using yacc (bison) and lex (flex) that

implements a calculator of C integer expressions.

Deadline - 2 days

Budget - $20

Δεξιότητες: Αλγόριθμος, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Μηχανολογία

Δείτε περισσότερα: help need job, help need artist design

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 34 αξιολογήσεις ) NA, India

ID Εργασίας: #12013497

7 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $22 γι' αυτή τη δουλειά

DemonDeveloper

We are team of excellent developers. We have 2 year experience related to your project field. We can do your project and solve your all problems according to your requirements. We have read your description for project Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(12 Αξιολογήσεις)
3.8
$35 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.0
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Ashishpaliwall

Greetings of the day! I would lo e to assist you with the project. I can assure you the best quality work. Would love to hear back and discuss more over chat. Regards.

$20 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.7
bishnuprasadpand

I am an electrical and electronics engineer with strong back ground in C programming.So this project exactly match my qualification and experience.But before starting the project,I may need to ask some unclear termino Περισσότερα

$25 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mathplayer

last time I used lex / yacc was when I wrote a compiler for a custom Turing machine grammar, that was very complicated compared to this.

$10 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Alekhya33

I have developed a complete compiler using lex and Yacc in which i have coded operations on integers and different type of variables.So it wont take much time for me to complete this project as i have already done this Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sheelagavi

I am good programmer, with given details of requirements, would promise a quality deliverable. I am passionate about programming and mathematics, So this requirement interests me a lot. even if the pay is reduced Περισσότερα

$35 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0