Ολοκληρωμένο

Linux Kernel Compiling

Ανατέθηκε στον:

octopus823

Hi, I'm a OS expert experienced C/C++/ObjC developing. I can develop almost kinds of C/C++/ObjC codes for any OS : Windows, Linux, MAC OS X... I can use almost of develop libraries such as QT, MFC, boost... and IDE t Περισσότερα

$300 USD σε 20 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
6.7

4 freelancers are bidding on average $457 for this job

prashushinde9

Hello, I understood the initial scope of this project. Although i want to discuss further this job in order to prepare the final concept for this project. After Complete discussion over the call or in chat, i wi Περισσότερα

$721 USD σε 15 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.5
$250 USD σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
1.0