Ολοκληρωμένο

Linux Kernel Compiling

Ανατέθηκε στον/στην:

octopus823

Hi, I'm a OS expert experienced C/C++/ObjC developing. I can develop almost kinds of C/C++/ObjC codes for any OS : Windows, Linux, MAC OS X... I can use almost of develop libraries such as QT, MFC, boost... and IDE t Περισσότερα

$300 USD σε 20 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
6.1

5 freelancers are bidding on average $485 for this job

prashushinde9

Hello, I understood the initial scope of this project. Although i want to discuss further this job in order to prepare the final concept for this project. After Complete discussion over the call or in chat, i wi Περισσότερα

$721 USD σε 15 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.5
amariitism

Hello We are highly motivated young technocrats from IIT(ISM) Dhanbad, India. We are approachable, you can come to us if you have a struggle, we are happy to help. Expertise:- Syllabus, Virtual Assistance, Data Περισσότερα

$600 USD σε 15 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.6
SynonymTech

Hello there, I will do Linux Kernel Compiling. i apply your project that means i am 100% confident to do your project on time within your best budget. Come online and see my others project:https://www.freelancer. Περισσότερα

$250 USD σε 0 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.0
$250 USD σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0