Ακυρώθηκε

Kernel code help (Windows Kernel x64)

10 freelancers are bidding on average $44/hour for this job

Yknox

Hello I'm interesting your project very well I'm a Good C/C++, OS, Kernel, Driver, Algorithm expert. I m quite well experienced in these jobs. Let's go ahead with me I want to service for you continously. Περισσότερα

$50 USD / ώρα
(375 Αξιολογήσεις)
8.1
JinDongZhe

I mastered c/c++/c# & java programming and reverse techniques. I read your project description carefully and decided your project. I have experienced a lot of such projects. I will satisfy you fully Please lookup m Περισσότερα

$40 USD / ώρα
(62 Αξιολογήσεις)
6.2
$41 USD / ώρα
(31 Αξιολογήσεις)
5.9
LiangXiaoJin

Dear client, how are you? Thanks for your inviting. Please tell me details. Looking forward to your response. Thanks.

$50 USD / ώρα
(23 Αξιολογήσεις)
5.6
bilalahmed

Hi, I have used one API in a driver that I wrote to hook all the EXEs but have not used 'ExpLookupHandleTableEntry', which can also be found in reactos code at [login to view URL] Περισσότερα

$50 USD / ώρα
(37 Αξιολογήσεις)
5.6
$44 USD / ώρα
(18 Αξιολογήσεις)
4.8
hegazy

Hello.. I had been developing win32 low level for many years. Developed many drivers and alot of system tweaks. I did not develop much for win64; but welling to learn. I worked with tons of undocumented apis; but not s Περισσότερα

$50 USD / ώρα
(7 Αξιολογήσεις)
4.3
SevenStarInfo

Hello ! We want to discuss about your project as we have experience in it. What Differentiates us from the other freelancers : # Experience of more than 5 years in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major Περισσότερα

$41 USD / ώρα
(3 Αξιολογήσεις)
4.3
mike199

My name is Mike and I’m from UK. I work with individual clients and also provide outsourcing services for a number of UK and USA based agencies. Your project description sounds interesting to me and I do have skills & Περισσότερα

$41 USD / ώρα
(1 Κριτική)
3.2
$25 USD / ώρα
(8 Αξιολογήσεις)
4.1
$41 USD / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.5
ramsundhar20

I would not say I am qualified to take this assignment. I learn things very fast and would be able to help you immediately. Let me know if you are interested to take a one hour free trial. I am available immediatel Περισσότερα

$41 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
thinkitltd4

i am computer student ..i can do this perfectly......................................................................................

$30 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0