Ακυρώθηκε

Kernel code help (Windows Kernel x64) -- 2

i require kernel developer to help with adding some code to existing code base from another. must understand x64 windows kernel and undocumented routines.

ongoing work available for right candidate.

must know and have worked with following API;

PsLookupProcessByProcessId

ExpLookupHandleTableEntry

Thankyou I look forward work with you.

Δεξιότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++, Windows API

Δείτε περισσότερα: windows video code, logon windows information code, view windows gadgets code, finding windows authorization code, windows service code, windows service code project, virtual windows help desk

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 7 αξιολογήσεις ) London, United Kingdom

ID Εργασίας: #11802586