Κλειστό

Create a C++ Or C# FTP Server -- 2

Create a C++ Or C# FTP Server like [url removed, login to view]

Nb: if you have any question about this server, please try online demo at [url removed, login to view]

1. Server must be 100% like this (offer all options of) [url removed, login to view];

2. You create only this "ftp server" not the wftpserver website "[url removed, login to view]";

3. The code must be coded by you. No purchase, no copy/past, but writen from scratch be you;

4. Code must be 100% C++ or C# (I don't accept any other langage);

5. Remote admin must be written in php (Ajax/JavaScript are permitted) and must be translatable (you give me only english langage & I will translate it in other langage);

6. Windows & linux version.

NB 1: Code will be compiled under VS2015 (for windows).

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++

Περισσότερα: create categories admin panel php, create small admin panel php, create advanced chat application php ajax, create dynamic table using php ajax mysql, admin panel php ajax, create soccer manager game php ajax, create sub admin php scripts, create simple chat using php ajax, create admin panel php mysql, automatically create admin database php, create admin section php, server status counter strike written php, create shopping cart using php ajax, online user form admin panel php create, create admin panel php

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) France, France

Ταυτότητα Εργασίας: #11787842

12 freelancers are bidding on average €545 for this job

Yknox

Hello I'm interesting your project very well I'm a Good C/C++/C#, Java, FTP, Math, Algorithm expert. I m quite well experienced in these jobs. Let's go ahead with me I want to service for you continously. Περισσότερα

€650 EUR σε 7 μέρες
(552 Αξιολογήσεις)
8.6
€750 EUR σε 1 μέρα
(97 Αξιολογήσεις)
7.5
octopus823

Hi, I'm a OS expert experienced C/C++/ObjC developing. I can develop almost kinds of C/C++/ObjC codes for any OS : Windows, Linux, MAC OS X... I can use almost of develop libraries such as QT, MFC, boost... and IDE t Περισσότερα

€736 EUR σε 20 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
6.4
usmanshery

Hi i'm software engineer and expert c++ developer. I have worked with FTP in c++. Please share all detailed requirements for your FTP server. I can make this project for you. Regards Usman Shery

€111 EUR σε 5 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
5.3
€777 EUR σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
5.3
ykgljain

I have 19+ Years of Industry experience in developing network based applications on Linux/Unix platforms using C/C++ Language.

€722 EUR σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.3
fastwriter24

We are highly experienced Post Graduate Engineers, Doctors, IT, ITES, Software, Infrastructure Professionals, Web Designers and IT Architects. We can redo, improve, and publish any engineering, scientific MATLAB, S Περισσότερα

€150 EUR σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.0
cheapgetcode

Hello I have gone through your project description. I am ready to work with you as you approve me, I will start the work. But Before start the things I need to discuss regarding the project so we will be on same Περισσότερα

€421 EUR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
HawkHouseInt

Hello. Our company exists since 2014 and at the moment we are aimed on expansion abroad. We have already implemented more than 70 projects in Russia and CIS. And we are ready to take new projects and execute them on ti Περισσότερα

€777 EUR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shankir85

expertise in c# and network programming. I will develop the app in c#

€555 EUR σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
tahseen197562

I did this same as this project before several months ago

€555 EUR σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
zuraizuddin

HI, I am Associate Software Engineer at gamigo AG. Being a C++ network programming expert, I can create your FTP server in a time period of 5 days. Have a good day. Regards Engr. Zuraiz ud din

€333 EUR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0