Ακυρώθηκε

design C\C++ programm

We have three containers whose sizes are 10 pints, 7 pints, and 4 pints,respectively. The 7-pint and 4-pint containers start out full of wine, but the 10-pint container is initially empty. We are allowed one type of operation: pouring the contents of one container into another, stopping only when the source container is empty or the destination container is full. Decide if there is a sequence of pourings that leaves exactly 2 pints in the 7- or 4-pint container solve similar problems in general. The number of containers, the size of each container, the initial situation, and the goal could be different. At the beginning, each container is either full or empty. We are still allowed only one type of operation

## Deliverables

1) Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of all work done.

2) Deliverables must be in ready-to-run condition, as follows? (depending on the nature? of the deliverables):

a)? For web sites or? other server-side deliverables intended to only ever exist in one place in the Buyer's environment--Deliverables must be installed by the Seller in ready-to-run condition in the Buyer's environment.

b) For all others including desktop software or software the buyer intends to distribute: A software? installation package that will install the software in ready-to-run condition on the platform(s) specified in this bid request.

3) All deliverables will be considered "work made for hire" under U.S. Copyright law. Buyer will receive exclusive and complete copyrights to all work purchased. (No GPL, GNU, 3rd party components, etc. unless all copyright ramifications are explained AND AGREED TO by the buyer on the site per the coder's Seller Legal Agreement).

## Platform

DEV C++

Ικανότητες: Ότι Να'ναι, Γλώσσα Προγραμματισμού C

Περισσότερα: wine package design, wine by design, wine and design, web design dev, web design beginning, design web programm, design and wine, c# programming problems, c programming problems, containers c, container programming, container in c, container hire, c containers, c# beginning, beginning web programming, beginning web design, beginning programming, beginning c programming, a.b.c. wine, site dev c, dev c site, programming c/c++, programming c c++, programm

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 11 αξιολογήσεις ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #3673773

17 freelancers are bidding on average $10 for this job

anurag7vw

See private message.

$12.75 USD σε 1 μέρα
(40 Αξιολογήσεις)
4.4
thoriumsl

See private message.

$12.75 USD σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
4.3
xiaoran2009

See private message.

$12.75 USD σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
3.5
jawadkvw

See private message.

$8.5 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
3.4
edenking

See private message.

$10.2 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
3.4
jyotirags

See private message.

$12.75 USD σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
3.3
gworroll

See private message.

$8.5 USD σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
2.6
nuitsoft

See private message.

$6.8 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.1
simion314

See private message.

$12.75 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.1
abhichamp

See private message.

$12.75 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.8
sherazmobeen

See private message.

$12.75 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rakshpma

See private message.

$12.75 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
softtechrey

See private message.

$8.5 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ochoviva

See private message.

$8.5 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nonenonenone

See private message.

$4.25 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.0
ifreelancersvw

See private message.

$10.2 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vw7175544vw

See private message.

$8.5 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0