Κλειστό

Do some data entry

7 freelancers are bidding on average $1039 for this job

praveenkumarpgi

I work on SPSS 22.. I feel i can complete your job,,,, I also carry out all the analysis in the SPSS..I can link between SPSS and excel too

$750 USD σε 20 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.3
kaushalgajjar444

We are believing in quality and giving assurance of time bound delivery. We assuring our best work for client.

$1250 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$888 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
gjabbour

I have a MSc in Statistics (also I have a PhD in Engineering). I teach Statistics, Data Mining, Artificial Intelligence and Machine Learning in an important university. I am expert in Matlab, R, SPSS, Minitab, Excel. I Περισσότερα

$750 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
statacore

I can complete your project on time and within your budget

$1444 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Fariq29

A proposal has not yet been provided

$1250 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$833 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
akmal714

Hi, I am the student of MS Marketing and adept at using SPSS. My business studies background would help in providing accurate interpretation of the data.I suggest for further discussion in order to get complete unde Περισσότερα

$750 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$944 USD σε 16 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0