Ψάχνετε να βγάλετε μερικά χρήματα;

  • Καθορίστε τον προϋπολογισμό σας και το χρονικό πλαίσιο
  • Σκιαγραφήστε την πρότασή σας
  • Πληρωθείτε για τη δουλειά σας

Προσφορές σε αυτή την Εργασία

  • Proprof Profile Picture

    Proprof

    Irvine,  United States

    Our experts have Ph.D. in Project Management from top US university and 15 plus years of experience in managing projects and providing consultant services within the US and overseas. They are experienced in academic writing for research proposals, academic journal papers, research reports and business plans while teach management at universities. They are specialized in sustainability analyses of projects, organizations and infrastructure. Experienced in: 1. Mathematical modeling for cost minimization, profit maximization, informed decision-making. 2. Data processing, sorting, finding trends, analyses 3. Project Initiating 4. Project Planning 5. Project Executing 6. Project Monitoring and Control 7. Project Closing 8. Market analyses 9. Procurement Services further expand to: 1. Project Scoping 2. Project Quality Assurance 3. Project Scheduling 4. Project Budgeting 5. Project Resourcing 6. Project Risk Management Contact us for big to small projects, for hard to easy jobs.