I would like to hire a Blogger

Προϋπολογισμός £250 - £750 GBP
Προσφορές 39
Μέση Προσφορά £348
ΑΝΟΙΧΤΌ Ending in 1 day

Get Free Quotes For A Project Like This

Ψάχνετε να βγάλετε μερικά χρήματα;

 • Καθορίστε τον προϋπολογισμό σας και το χρονικό πλαίσιο
 • Σκιαγραφήστε την πρότασή σας
 • Πληρωθείτε για τη δουλειά σας

Προσφορές σε αυτή την Εργασία

 • bonniemarcotte Profile Picture

  bonniemarcotte

  Athens,  United States

  My professional writing is nonfiction, but I also have experience working with the fiction writing of other people, editing and development. My MA in Journalism allowed me the opportunity to become proficient in academic research and writing. My thesis/area of interest is advertising, specially masculinity in advertising. Resume and writing samples available upon request. Thank you for your time and have a great day!

 • karimbuzdar Profile Picture

  karimbuzdar

  ISLAMABAD,  Pakistan

  Karim brings in 3+ years of industry experience working as a Technical Writer, Business Analyst and Content Marketing Specialist. His work included: Requirement Gathering, Business Analysis, Technical, API, and Process Documentation, Software Requirements Specification Generations, How-to's, FAQ's, Knowledge Base Articles, Tutorials, User Guides/Manuals, Use cases, Web-site Content Management etc. Karim is well versed and proficient with various programming languages (C/C++, VB, C#, HTML, XML, Python, Shell Scripting), operating systems (Linux/Unix, Windows), code repository (Github), infrastructure/services (Apache, DNS, DHCP, FTP, Ha Proxy), tools (MS Word/Excel/Visio, WordPress) and databases (SQL/Oracle). Over the past few years he has been working with different clients like: Security, Networking/VPN, CDN/Web Performance, Online Shopping, Web and Search analytics.

 • revival786 Profile Picture

  revival786

  Faisalabad,  Pakistan

  I am a full time freelancer and i love to work with passion. I am available 7 days a week and i have expertise in the following areas: eBooks Short Stories Blog Press Releases Editing PowerPoint Prezi Design Website Content Business Plan Resume Product Description Profile

 • writingcompany87 Profile Picture

  writingcompany87

  Lahore,  Pakistan

  We will assist you in all your writing endeavors. we have qualified and experienced writers on our team who can deliver quick and accurate articles in crisp American-English. Not only will you end up with high quality articles, you will also save a lot of money because all the services are reasonably priced. Whether you need Ezine articles, blog articles, marketing copies, editing articles or SEO articles, we will provide them all. Our team is flexible and vastly experienced. We can assure that you to get articles written about any topic. You may request for specific or general articles and we shall gladly deliver them to you. Provide us with the basic information and we will take care the rest.

 • SEOTop10Ranking Profile Picture

  SEOTop10Ranking

  London,  United Kingdom

  Hi, I am Mark. I'm a seasoned native English copywriter with over ten years of experiences and I have clients all over the US, UK. I can do your project efficiently and timely. I am currently on the lookout for long term clients who are looking to order professional articles in bulk. These aren´t the run of the mill articles that are great for link bait; these are articles that inspire and educate readers, turn websites into authorities, and make their owners money. I'm able to write about almost any niche. This offer is not just limited to articles... If you want me to write you an auto responder series, press release, rewrite, website content, or even a full-length eBook then I can do that for you. The turnaround time for most orders will be within 1/2 days. Your satisfaction is 100% guaranteed! I'll be happy to help :-) If you are looking for quality copywriting, be it article, web content, press release, WSO, or Sales page, look nowhere else because you've just landed to the right page for all your copywriting needs. I write unique articles on given specifications. I am an expert SEO specialist and I can write perfect SEO articles with keywords placed naturally all over the content. Thnx

 • eringkelly Profile Picture

  eringkelly

  new york,  United States

  I am an imaginative writer who studied Shakespearean literature and majored in English. I have written for 10 years. I have been published on various websites and books and magazines as well as helped with Texas legislation for Missing and Exploited children. I have a strong faith that keeps me always looking for the good in this life. Why focus on the bad when the good is a layer deeper.

 • manofletter Profile Picture

  manofletter

  BROOKLYN,  United States

  The Value of a Freelance Content Writer A good SEO content writer can make sure your business shines in the tangle of the world wide web. I can provide compelling, high quality, error free content that masters the rhythm and nuances of the English language. In my years as a college English teacher, a writing tutor, and a freelance copy editor I gained a good eye for detail. My clear command of the English language will allow me to produce interesting, grammatically correct content for your business. I have learned to carefully weigh my word choice to form the best way to deliver any message. You already offer high quality products or services. However, that is only half the process. People need to know about the quality of your business, and knowing is half the battle. The internet brings information and services to our finger tips with unprecedented speed and variety. Don’t let your business get lost in the shuffle of search engine results. I can write content that will both bring your site to the top of any search result list and catch the eye of the person searching for the solution you know you can provide. The content I can write for your business will bridge the gap dividing you from the people who need your services. I can write content of various lengths covering a wide variety of subject matters. Don’t spend a moment longer losing business to the chaos of internet search engines. Let me make sure you stand out in the crowd.

 • CreativeWords67 Profile Picture

  CreativeWords67

  PITTSBERG,  United States

  Are you looking for an expert writer who consistently delivers great work on time, every time? That's exactly what i'll do for you. I've never missed a deadline and usually finish work well in advance of the deadline. Here are some types of writing that i can do for you to make your business excel : •Article Writing •Academic Writing •Ghost Writing •Proof Reading or Editing •Internet Research •creative writing •CV/Resume •Business-plan •E book Writing •Video-Script-Writing •Press-Release •Product-Description •Novel Writing •Re-Writing •Contract/Agreement •Blog posts •Web-content •SEO writing •Sales letters •Emails I can also rest assured that your personal information will remain personal.

 • mariahcoxg Profile Picture

  mariahcoxg

  United States

  I have experience with writing. I write for the school newspaper. I have also helped in a special education classroom for two years. I am in the top 10% of my high school class and am willing to tutor. I also have approximately 25% fluency in Spanish and basic ASL skills.

 • eaglesseotech Profile Picture

  eaglesseotech

  Houston,  United States

  I can offer experience and skills in many areas. I am knowledgeable in writing, marketing and web skills. I consider myself an \"out of the box\" thinker, which assists me in completing projects quickly, creatively, and going beyond the client's expectations.