Σε Εξέλιξη

Do some Blog Posting

Regular blogging about graphic design, branding, web design and related topics.

Δεξιότητες: Article Writing, Blog, Copywriting

Δείτε περισσότερα: web design related topics, fashion related topics blog, thesis medical related topics, psychology related topics, odometer web flash graphic, health related topics, free web application graphic, automatic posting blog, golf related topics research

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United Kingdom

ID Εργασίας: #12018368

Ανατέθηκε στον/στην:

aevalentino

Hello - I would love to help you with your blogs! Having worked for numerous marketing consultants and web developers, I definitely have a handle on this subject.My approach to writing is based upon taking chances as f Περισσότερα

£211 GBP σε 8 μέρες
(88 Αξιολογήσεις)
6.8

17 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο £111 γι' αυτή τη δουλειά

rajat07me

"Being a platinum level expert ezine author and having 6 years of writing expertise, I am fully confident that I can deliver you high quality, plagiarism free, seo friendly and error free blog posts within the earliest Περισσότερα

£30 GBP σε 2 μέρες
(1550 Αξιολογήσεις)
8.6
staghorn7133

Hi! I would love to blog for you, please have a look at a few of my work samples below: https://drive.google.com/file/d/0B3Tc5Zce4aLTVDM3MndPWmZHc1E/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B3Tc5Zce4aLTdVFic Περισσότερα

£30 GBP σε 3 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
6.5
revival786

Hi there, I am a professional writer. Please check my reviews and portfolio (https://www.freelancer.com/u/revival786.html) and ask me for more samples to have an idea about the quality of my service. I am highly in Περισσότερα

£49 GBP σε 3 μέρες
(160 Αξιολογήσεις)
6.3
TaffyAU

Hey there, I have read your project details. I am very much interested in working on it. We can discuss more if you want. I will provide error-free, high-quality genuine work. I'm open for negotiations. Please discuss

£50 GBP σε 2 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
5.0
CustomPaper

Greetings! Looking for a specific content but can't seem to find it anywhere? I can help! As a published writer, I feel certain that I can write for any genre or category that you want. I consider myself a perfection Περισσότερα

£50 GBP σε 3 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
4.8
HelenALira

Hi Helen here! As an article writer, I posses vast experience providing unique, plagiarism free material. I can offer experience and skills in many areas. I am knowledgeable in writing, marketing and web skills. I c Περισσότερα

£55 GBP σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
3.8
LouiseChalmers

Hi, I am Louise Chalmers.I'm a professional writer. I'm a seasoned native English copywriter with over ten years of experiences and I have clients all over the US, UK. I can do your project efficiently and timely. I am Περισσότερα

£100 GBP σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.6
seoquicktop

Hi, I'll make regular blogging about graphic design, branding, web design and related topics. I have 15+ years of working experience and knowledge in copywriting and I would like to offer my services. My primary ob Περισσότερα

£250 GBP σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
3.5
MichealPhD

Hi, I have a PhD in English and an MBA in Marketing and Finance, with more than twenty years experience writing and editing all kinds of documents.As a college English professor and online writing coach, I have edited Περισσότερα

£100 GBP σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.6
PhDQualified

Greetings !! If you are looking for a writer who produces high-quality content in a short time frame, look no further. I pride myself in providing my clients with top-notch, original content that captures the Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.1
£20 GBP σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
0.9
kure4

A proposal has not yet been provided

£88 GBP σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
£150 GBP σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
manikandanuece

Currently i'm working as a senior SEO Analyst..i have more experience in the SEO field. SEO SKILLS: • Site Analysis: Keyword Research, Competitor Analysis, Website Analysis Report • On-page Knowledge: Title ta Περισσότερα

£50 GBP σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
anababos

Hello! I am an experienced blog writer, with articles about various topics and different sizes. I love what I do and the challanges met during reaserches I make. I am sure I have the necessary skills to answer to you Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
itsritu

Hello, After reading project description, I realized i can do work on your project. I am in field of Website Designing + Developing for the past 5 years. I am proficient in WordPress development and have excellent Περισσότερα

£190 GBP σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AminaArshad

Hi. Before saying anything, let me send you a sample of my writing so you can see that I do not make any spelling or grammatical mistakes. https://drive.google.com/open?id=0BzpV7T8Rb4ImTFAtYnZUU18tbDQ I have b Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
henreechestnut

Hello, am an experienced and seasoned article/content writer of over 10 years. I do this as a passion writing for online and the print media on diverse topics of top notch quality which leaves a reader yearning for mor Περισσότερα

£166 GBP σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0