Ολοκληρωμένο

Music and Politics

Ανατέθηκε στον:

arifrizvi

Hi, I have written a number of academic reports and researches. Along with, I write articles on my blog and in the newspapers. Exclusive report, article and column writing have been part of my ordinary life other than Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.6

7 freelancers are bidding on average $102 for this job

NoelReubenMuturi

Hello, I am Noel. I have read your brief; you need answers to four questions relating music to politics. I am an experienced freelancer with a keen attention to detail. I endeavor to offer a personalized product, meet Περισσότερα

$147 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.8
quratelee24

Hello there, my name is Ain I am interested in your project on politics and music (is this about political expressions in music?) and i can complete it in 1.5 hour Please provide the specific instructions for the Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.2
CreativeWords67

Are you interested in hiring an experienced blog writer who consistently produces quality work and is always on time? Well then, I'm Waiting for your acceptance. Small businesses today need fresh and exciting content t Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.7
Rachaelray

Hi. I am Rachael and I would like to help on your project. I always go an extra mile to ensure: • Strict adherence to client instructions • Timely delivery of projects. • Plagiarism free paper with an accompan Περισσότερα

$55 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
2.4
Moh6335

Hi, Greetings. We have read your project description and would love to extend our assistance. We are a team of professional academic writers, data entry operators, Accounting & Finance specialist with working exper Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
IdeaCentre

Hello, how are you doing today? Click on that__CHAT__button below so that I can ask a few questions concerning your project. I have read all the provided instructions and I am the right person to work on this task. I p Περισσότερα

$84 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0