Κλειστό

RE-write my newletter email to sound more professional

43 freelancers are bidding on average $111 for this job

Thoughtfulwrites

Whether it is a scholarly article, casual blog, compelling web content, or engaging press-release, I use my excellent command of the English language to the project and combine it with a professional, artistic, or witt Περισσότερα

$206 USD σε 3 μέρες
(448 Αξιολογήσεις)
8.5
Webcont247365

Hi! With the best-proven records on freelancer.com, I can definitely assure you that I will provide you with grammatical-error-free, interesting-to-read, informative, and 100% original content for your newsletter. Περισσότερα

$111 USD σε 5 μέρες
(1173 Αξιολογήσεις)
8.5
Sadya

Hey, If you want your content to be original, creative, and unique then I can assure you the high quality work enriched with creativity. My research skills are highly commendable and writing is my passion. I am very mu Περισσότερα

$35 USD σε 3 μέρες
(549 Αξιολογήσεις)
7.8
$144 USD σε 3 μέρες
(420 Αξιολογήσεις)
7.8
mohds2

Hello, My bid is for High Quality articles. NOTE: Unlimited Revisions. 100% Copyscape FREE. My Freelancer Profile - 1300+ Reviews. https://www.freelancer.com/u/mohds2.html 1200+ Reviews - With 8 Years Of Περισσότερα

$35 USD σε 2 μέρες
(1398 Αξιολογήσεις)
8.4
subhodipdas

Hi, I am ready to start this project and can rewrite your email in the most flawless manner possible, to turn it into a more professional as well as engaging content. I can ensure the content will be composed perfectly Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(299 Αξιολογήσεις)
7.1
basithashmi

Please refer to the examples of Web-Content I have produced for some websites [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$50 USD σε 5 μέρες
(307 Αξιολογήσεις)
7.3
AgathaGMaiti

“I sell words according to your demands. It’s yours for the asking.” 
My strong belief is that readers should be presented with content that's easy to understand & doesn't challenge with complex language. I look forwar Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(154 Αξιολογήσεις)
7.2
DdHardy

"Hi, I am a specialized writer at your service, determined to provide you quality content. My determination to constantly deliver quality work has allowed me to maintain a top rating on this area, and I wish to contin Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(133 Αξιολογήσεις)
6.9
staghorn7133

Hi there! I can re-write your email campaign and make them KILLER catchy! I have worked for digital marketing companies, following are a few of my samples: [login to view URL] Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
6.6
TaffyAU

Hello, I have keenly taken note of your project. I am interested in working on it and deliver according to your specifications. We can discuss more if you want. I will provide error-free, high-quality genuine work. Ple Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(79 Αξιολογήσεις)
6.0
SEOTop10Ranking

Hello, I'm a seasoned native English copywriter with over ten years of experiences and I have clients all over the US, UK. I can do your project efficiently and timely. I am currently on the lookout for long-term clien Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(130 Αξιολογήσεις)
6.4
Naeem2011

As a proofreader and editor, I am experienced and knowledgeable, with an eye for details. I have the tenacity and predilection to proofread and edit books, magazines, websites, as well as publications aimed at special Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(141 Αξιολογήσεις)
6.2
eringkelly

Hello, I can write 2000-3000 words in a day. I will write articles of up to 500 words, on any subject of your choosing. Maybe you: - Need help with a College project. - Need content for your new Website. - Need Artic Περισσότερα

$120 USD σε 3 μέρες
(128 Αξιολογήσεις)
6.4
Drynoch

Articles are the king of the hill. They fill up blog posts, news websites and virtually anywhere and everywhere else. They can be in a face-melting be wildering variety and array of topics, writing style and skill. Con Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
6.3
gillianreynolds

Hello there! I'm a native English speaker with over 10 years of experience writing blog content, article writing, Rewriting, copy writing, technical content, E-book content, product reviews, and more. I am available to Περισσότερα

$130 USD σε 3 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
6.2
Arjun1106

Hey Friend! I can absolutely help in your project. As they say, “The art of writing is rewriting.” Rewriting means: to write again, especially in an improved form. If this is what you are seeking, then you are at t Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
6.3
CreativeWords67

Hello there, Does your article need to be 100% original and able to pass Copyscape? You came to the right place! All of my articles are well-written, grammatically correct, and are created completely by hand.I don't us Περισσότερα

$50 USD σε 2 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.5
eaglesseotech

Hello. I am Ayana. This project is perfect for me. Hear me out. After a few years in the modeling industry, I decided to pursue writing as a career. I love writing about a wide variety of topics. I currently attend UCL Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(112 Αξιολογήσεις)
5.8
CONFIDENTWRITERS

Hi Freelancer, I am a certified content writer with over seven years of experience in various fields of writing. I have worked with clients from different locations and our working relationship have been successful. Περισσότερα

$222 USD σε 1 μέρα
(116 Αξιολογήσεις)
5.7