Σε Εξέλιξη

write a complete APA citation

Need to write 2 article for two different websites

<write a complete APA citation>

Summary of article including:

---The article's research question or thesis statement, and the outcome of their research or analysis (answer these questions: What did they study, and what did they learn?)

---A summary of how the article answers your question (relevance to your topic), and a quotation that exemplifies it

Δεξιότητες: Article Writing

Δείτε περισσότερα: write study proposal, write thank speech employees, fill spreadsheet questions answers, apa style write paper, leasy write complete words, apa citation 457, apa citation 1350

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 20 αξιολογήσεις ) United States

ID Εργασίας: #11806791

Ανατέθηκε στον/στην:

alexy9

i am an enthusiastic, talented, and dedicated academic and article writer offering you the best of my experience. I am detail oriented, extremely organized and look forward to taking on your project and exceeding your Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.1

21 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $38 γι' αυτή τη δουλειά

academicintegrit

Greetings... I have done M.S and currently enrolled in PhD program. I am well versed with all parameters of research and academic writing. In addition, I have access of worlds' largest databases such as EBSCOhost, Oxfo Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(300 Αξιολογήσεις)
7.3
JonnaNueros121

I am a professional full time academic research writer fully proficient in HARVARD, APA, MLA, Chicago and Oxford writing styles. I am competent in writing dissertations, thesis, reports, case studies, personal developm Περισσότερα

$88 USD σε 3 μέρες
(392 Αξιολογήσεις)
7.4
silverhorse73

Hi I am Julia, a stay at home mom with 9 month old daughter so I currently have free time throughout the day. I am an individual writer and not a team. I do not outsource my work and therefore can commit to writing 100 Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(350 Αξιολογήσεις)
7.0
$24 USD σε 1 μέρα
(307 Αξιολογήσεις)
6.8
$50 USD σε 2 μέρες
(146 Αξιολογήσεις)
6.4
tonywaigi

Hello there, my name is Tony, I have comprehensively gone through the requirements of the project and I am confident I can complete it. This is my assurance and commitment to you: • I will strictly adhere to the i Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(242 Αξιολογήσεις)
6.3
arazzak07

Hello, I am an Engineer professional in Article writing, Technical writing, Content writing, Article rewriting, Ghostwriting, Review writing, Slogan writing, Academic writing, Report writing, Essay writing, and Blog Περισσότερα

$55 USD σε 3 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
5.3
ayowealth

The academic world is revolving and expanding at an exponential rate in which quality and unique academic works and writings receive high accolades among academicians. I have been into academic writing for the past ten Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(63 Αξιολογήσεις)
5.4
IdealAftab

Hello I am an experienced article and academic writer. Education: I have done MS in marketing and Masters in English. Experience: I am doing academic assignments from more than 4 years Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(42 Αξιολογήσεις)
5.1
Ezinewriters

Sir, I have gone through your project description and everything is quite clear to me. I am a very proficient and experienced writer. I have all it will take to execute this project to your ultimate satisfaction. Coinc Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(70 Αξιολογήσεις)
5.2
Arjun1106

I am Arjun Singh. I read your project description and understood you need the following: 1.2 article for two different websites with APA referencing style. If I am missing something, please let me know. I w Περισσότερα

$50 USD σε 2 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
4.8
walterrobertt

Hire my academic writing services for: • Thesis • Dissertations • Personal Statements • Speech Writings • Research papers • Case studies • Essays • Literature reviews • Proposals • Annotated Bibliography A Περισσότερα

$60 USD σε 3 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
4.8
sherrygich

Hi, I have looked at the details of your task and I am positive I can deliver. I assure you that once you consider me for the task, I will present a quality paper on time. I am currently not busy so if awarded I will s Περισσότερα

$15 USD σε 0 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
4.3
dataexpertpak

Hi, This is Bilal, RESEARCHER & WRITER, My expertise lies in writing for academic reports & essays and every other kind of academic writing! you will be glad to know I've grip on each kind of in-text citation and refe Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(23 Αξιολογήσεις)
4.0
fieldsjesse

I’ve been in the academic writing field for the past many years. What’s more! I have taught professional writing for many years at the university level, and I’m obsessed with impeccable grammar and spelling. My portfol Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.4
DdHardy

Hi, I am a specialized writer at your service, determined to provide you quality content. My determination to constantly deliver quality work has allowed me to maintain a top rating on this area, and I wish to continu Περισσότερα

$50 USD σε 2 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.4
$74 USD σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
1.5
$30 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.3
alfmwangi

If you're looking for a top quality writer or an editor, then am your best candidate. With a good command in English and experience in various fields, the quality of your work is guaranteed. With me, deadlines get utm Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
0.4
Drynoch

Articles are the king of the hill. They fill up blog posts, news websites and virtually anywhere and everywhere else. They can be in a face-melting be wildering variety and array of topics, writing style and skill. Con Περισσότερα

$66 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0