Κλειστό

Do some data entry

24 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο Rp216481 γι' αυτή τη δουλειά

sarmad92

Hello there! I am a professional content writer and rewriter with 200+ successful submissions of SEO optimized articles and blogposts at freelancer, fiverr and other local and international platforms. I assure you: Περισσότερα

Rp250000 IDR σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.6
webdeveloper140

Hi! I am new user in Freelancer. 3 years experiences in teaching. I need a review because i am new user in Freelancer. Please check my works. Please contact me Skype: biochemistry374

Rp250000 IDR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
angelalaminto

I'm willing to do your project if you want me to. Please describe the project in detail.

Rp300000 IDR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hesham0

Hi. I read your project and I'm interested in, would you like to ask me any question ........................................................

Rp250000 IDR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
DrTaha93

The articles will be completed with dedication and on time. It will also give me an opportunity to work and take a start as a free lancer. Waiting for a positive reply. Thanks

Rp200000 IDR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ShahidRasul420

I am going to offer you minimum given wage for your Project... You can hire me..I am an computer Science expert with typing speed of 40 words per minute...And this is my First project of Such nature....Rest i leave on Περισσότερα

Rp250000 IDR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
DAMIAN4U

Hey....not even one day.....will do it in hours....I am also an expert in data handling.

Rp200000 IDR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Rp250000 IDR σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
0.0
sadiya1501

Hello I have my own blog, and have run an online business before. I am working as a marketing manager for a company in India, and has relevant knowledge for submitting articles online. I am a newbie here, and hence Περισσότερα

Rp150000 IDR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
JenNkem

Hi, I read through your job details extremely carefully and I am absolutely sure I can do the project well. You need someone that's focused, dedicated and creative. Someone who will make your project a priority, that's Περισσότερα

Rp265000 IDR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Rp150000 IDR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
gaurav101290

WOW The project is very interesting. It would be a great fun in doing this project. As I can see that many had applied for this post with good reviews and badges. I am new in freelancer as you can see I don't have any Περισσότερα

Rp100000 IDR σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Rp250000 IDR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Rp150000 IDR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
manpreets408

i can play with words easily.i can make so effective that everyone love it. i will complete my task on time and [url removed, login to view] will like my work and wants to contact me in future too.

Rp250000 IDR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rishujpr2016

Hi Freelancer, Greeting of the day! I have checked your requirement regarding need of data entry operator, who can submit articles for you. I am a talented and experienced Data Entry Operator. I have good experi Περισσότερα

Rp250000 IDR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
SISaju

....................................................................................................................................................................

Rp250000 IDR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
saraelprinsuazo

A proposal has not yet been provided

Rp250000 IDR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kd81

helo sir i want to tkae your project.. i am new but professional please give me my first project..................................................................................

Rp100000 IDR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
syngie

I have 4 years experience in writing and publishing academic papers. Trust me to deliver a masterpiece on this order. I have mastered the best research practices. I only guarantee high quality papers free from plagiari Περισσότερα

Rp140000 IDR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0