Κλειστό

I need you to write some articles.

I need you to write some articles for my baby store website. Once a week, 2 or 3 paragraphs. Talking about maternity and

Newborn tips, parenting tips, ideas, news.

Ικανότητες: Article Writing

Περισσότερα: i want to write a novel but have no ideas, i need a writer for my ideas, can you write content or articles we need you other, articles write finance, articles write day, 100s articles write, weight loss articles write, articles write upsmessages, medial articles people need writers, nutrition articles write, good health articles write, news articles write examples, need traffic can offer different ideas welcome, articles write automobiles, poker unique articles write

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Poduri, Bacau, Romania

Ταυτότητα Εργασίας: #11807167

29 freelancers are bidding on average $28 for this job

rstanmoy

Hi there, being a top class freelancer am assuring you quality content within your budget. For me, quality and client satisfaction is the main priority. Give me an opportunity to work with you. :)

$30 USD σε 3 μέρες
(538 Αξιολογήσεις)
8.1
writingspirit

Hi, I have the experience of working on parenting articles and can show you samples as well. So, kindly leave me a message and I will upload samples for review plus also we can discuss the project further. Thanks!

$34 USD σε 1 μέρα
(926 Αξιολογήσεις)
7.8
mohds2

Hello, My bid is for 10 High Quality articles. NOTE: Unlimited Revisions. 100% Copyscape FREE. My Freelancer Profile - 1300+ Reviews. https://www.freelancer.com/u/mohds2.html 1200+ Reviews - With 8 Years Περισσότερα

$35 USD σε 2 μέρες
(1052 Αξιολογήσεις)
8.1
subhodipdas

Hi, I am ready to start this project and can deliver high quality articles about maternity, newborn tips, parenting tips in the most flawless manner possible for your baby store website. I can ensure all the articles w Περισσότερα

$20 USD σε 2 μέρες
(298 Αξιολογήσεις)
7.1
cleverpen

Hello there, I hope you are well. What a fascinating topic to be able to write about. I am a mum to a 4-months old, as such, I feel I can write well about the subject, and provide engaging and interesting articles for Περισσότερα

$24 USD σε 1 μέρα
(322 Αξιολογήσεις)
7.1
DdHardy

Hi, I am a specialized writer at your service, determined to provide you quality content. My determination to constantly deliver quality work has allowed me to maintain a top rating on this area, and I wish to continu Περισσότερα

$40 USD σε 2 μέρες
(123 Αξιολογήσεις)
6.9
silverhorse73

Hi I am Julia, a stay at home mom with 9 month old daughter so I currently have free time throughout the day. I am an individual writer and not a team. I do not outsource my work and therefore can commit to writing 100 Περισσότερα

$40 USD σε 1 μέρα
(412 Αξιολογήσεις)
7.2
revival786

Hi there, I am a professional writer. Please check my reviews and portfolio (https://www.freelancer.com/u/revival786.html) and ask me for more samples to have an idea about the quality of my service. I am highly intere Περισσότερα

$49 USD σε 3 μέρες
(173 Αξιολογήσεις)
6.6
raishahaque

I can deliver best quality articles/contents. My work will be well researched hence it will be unique and creative. If I need any clarification I will ask, this is to make sure you get the best job. Feel free to ask an Περισσότερα

$25 USD σε 4 μέρες
(295 Αξιολογήσεις)
6.1
stephen4real2011

Hi, I am Steph, a graduate with a bachelors degree in Mechanical Engineering. I am a prolific writer who has written Articles, Blog Posts, Product Descriptions (Features and Reviews), eBooks and Web Contents for a wi Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(27 Αξιολογήσεις)
5.2
CreativeWords67

Hello there, Does your article need to be 100% original and able to pass Copyscape? You came to the right place! All of my articles are well-written, grammatically correct, and are created completely by hand.I don't us Περισσότερα

$40 USD σε 2 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.0
rvtechsolution

Hi, I am professional hardworking writer and make sure each and every sentence I write have real quality and unique plagiarism free [url removed, login to view] passed with - 1. 100% unique original text content - articles/blo Περισσότερα

$35 USD σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.9
patrubogdan23

Hi there! I didn't know whether I should use English or Romanian, so I decided to use English, since this is what you used. I have an extensive experience as a writer and I have dealt with countless topics so far. Alth Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(20 Αξιολογήσεις)
4.4
bilalkhan05

Dear Employer, Hope you are in the best of your health and reading the proposal with a smiling face. I have read your requirements and I assure you to deliver quality, 100% unique content on time and with in the bud Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(27 Αξιολογήσεις)
4.5
$16 USD σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
3.1
$30 USD σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
3.7
iddareen

I am a professional freelance writer available to assist you 24/7. I am responsible, hardworking and conscientious writer who is ready to help you where I can. My vast experience in this field pushes me to focus on qua Περισσότερα

$15 USD σε 0 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
3.7
mislavjakovac

Hello. I`m great article writer because I am very focused on the work was given to me. I can write a high-quality content in very short time if need be. You will able to find that to be true by yourself If you give me Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
2.4
Zaidi009

Hi, I have skimmed through your project necessities. I have know-how as well as proficiency in writing the following for indigenous and overseas patrons: [url removed, login to view] writing 2. Content writing 3. Research proposal w Περισσότερα

$15 USD σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.0
dlogixPro

A proposal has not yet been provided

$30 USD σε 2 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.8