Ακυρώθηκε

latin america music

36 freelancers are bidding on average $27 for this job

coolwriter30

I am extremely confident that I can write professional and engaging articles for your project. I understand that quality content takes time and research, so I will work hard to ensure that you get what you pay for. Περισσότερα

$55 CAD σε 1 μέρα
(345 Αξιολογήσεις)
7.4
profkim

Hello My name is Samson. I am 100% sure that I will meet your expectations. I have written over 4000 high quality plagiarism free papers and deliver within stipulated deadlines. I am familiar with a number of ci Περισσότερα

$30 CAD σε 1 μέρα
(266 Αξιολογήσεις)
6.5
jdheinz

Good Day, I am a US Masters educated writer who has covered international music scenes for many years. I can write a very authoritative and engaging article about Latin American music culture. I am motivated and rea Περισσότερα

$25 CAD σε 1 μέρα
(49 Αξιολογήσεις)
6.1
OwnersPride1

Hello I'm creative with superb writing skills and a passion for the job. I don't just get over projects but I always effort to deliver the best as per clients' requirements and leave them satisfied. Kindly give me more Περισσότερα

$40 CAD σε 1 μέρα
(46 Αξιολογήσεις)
5.4
Hoffman24

"Words. We need them to get our message across. When you want to use words effectively to create well-written articles you need a writing expert who has the experience in crafting SEO and non-SEO content. I have provid Περισσότερα

$70 CAD σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.7
isaacmolina123

Hi: can you tell me more details about it please?? have a nice day!!!!!!!!!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

$30 CAD σε 1 μέρα
(31 Αξιολογήσεις)
4.7
BDSEO

Hi, I am a professional article Writer & a Translation Agency Organizer with ‘Literature Studies & Linguistics’ Degree, working here as a full-time freelancer. I abide strictly by the deadlines & have the Industry Expe Περισσότερα

$54 CAD σε 3 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
4.6
$35 CAD σε 1 μέρα
(18 Αξιολογήσεις)
4.5
johanabradi86

Hello! My name is Johana Bracho. Thanks for inviting me to your project. I'd love to help you. I am researcher and I read, interpret and write a lot of information daily. I am trained in a wide range of quality researc Περισσότερα

$30 CAD σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.1
sandie1525

Hi, my name is Sandie. I am peruvian but currently living in Germany. I want to know more about your project.

$18 CAD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
3.3
$20 CAD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.5
Samuelmateran

Hello my name is Sam. I would be glad to work with you on this project, I speak both English and Spanish at a native level. I'm available full time so i can get started right away, please feel free to contact me if int Περισσότερα

$25 CAD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
3.1
jorguedez

My email suggested I bid for this job, I am very good and can carry out any activity necessary, besides I have enough experience writing

$25 CAD σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.9
carisbelna

Hi, I am a very fast worker, dynamic and responsible. I have 3 years of experience in writing articles. I also have a level of Advanced English since I am graduate of the Venezuelan American Center. Please give to so Περισσότερα

$15 CAD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
2.9
gbriceo

Hello I was reading about your project and I would like to offer my help. I'm from Latin America and I would like to know more details about your project. Hope to hear from you soon and discuss further details. Thank Περισσότερα

$30 CAD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.6
$25 CAD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
2.3
BushraZia321

I am an exceptional academic writer. I will write the perfect journal entry for you. Hope to hear from yous soon.

$10 CAD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
2.0
nigavictor

This case is a perfect match to my credentials and prowess. I have schemed through the paper details, messages, and attached documents. I believe I can handle it perfectly.

$10 CAD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
1.9
ErickCampos

Hi, my name is Erick, I belong to an agency called Nuba EC®, we develop high visual impact graphic design, our job is to entice the target audience, producing advertising campaigns or audio visual material in order to Περισσότερα

$35 CAD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.9
$25 CAD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.2