Ολοκληρωμένο

Write a two page short film script -- 2

Write a two page short film script.

Synopsis: A female radio operator receives a strange inaudible message moments before witnessing a young boy vanish into a retro arcade machine

Genre: Science Fiction

Characters:

- The female radio operator

- The glowing boy

Props:

- Radio receiver

- Possessed arcade machine

Setting: Trailer Park

Time: Night

Weather: Light rain, distant thunder

Ικανότητες: Article Writing, Copywriting, Δημιουργική Συγγραφή, Ghostwriting, Σύντομες Ιστορίες

Περισσότερα: malayalam script story short film, can script malayalam short film, film short script english project, tamil script english short film, malayalam script making short film, short script malayalam short film, script tamil short film, script malayalam short film, write script scrape web page, write script parse web page, bash script check web page, script image rotator page load, script save php page pdf, python script read html page, stock project page write

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) LAKE MACQUARIE, Australia

Ταυτότητα Εργασίας: #11784035

Ανατέθηκε στον:

esno84

Hello I have more than three years writing articles, more than one year working as a translator and in the transcription field. I have my own blog and I also used to write articles for other blogs. In order to see my Περισσότερα

$30 AUD σε 2 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
5.5

6 freelancers are bidding on average $88 for this job

JonnaNueros121

Let's make the professional deal with an experienced writer. Thanks.....................................................!!

$150 AUD σε 3 μέρες
(483 Αξιολογήσεις)
7.6
saniafashion1

I try to ensure that my passion for writing comes through in what I write and I am dedicated to being the best writer I can be. I'm always looking to expand my horizons by learning new writing styles and genres and tak Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(340 Αξιολογήσεις)
7.5
$77 AUD σε 1 μέρα
(307 Αξιολογήσεις)
7.0
kemmydal

Greetings! I am Kemar Daley, a talented freelancer in the writing sector. After reading your job description, I realized that it is the perfect fit for my skill set, moreover I have been writing and proofreading for Περισσότερα

$50 AUD σε 1 μέρα
(91 Αξιολογήσεις)
6.4
Jannatun90

Hi, I am a specialized writer, and I have some skilled article writers. I always confirm the articles while transferring to the client. Do not be anxious about the deadline. I am excited to come for your reply. Thanks Περισσότερα

$66 AUD σε 1 μέρα
(39 Αξιολογήσεις)
6.0