Ακυρώθηκε

Write something based on books

31 freelancers are bidding on average $28 for this job

rvtechsolution

Hello, The project is very interesting to me. I have great expertise in turning your ideas to reality. Here are some further points that I think will bring more clarity: 1. It would be great if you can provide Περισσότερα

$75 USD σε 15 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.1
ashley561

Hello Sir, I have been writing academic papers for last two years. I have written more than 50 research papers on Business and Corporate Law, Sociology, Business analysis, Leadership, Project management, Risk manageme Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(64 Αξιολογήσεις)
5.2
Jannatun90

Hi, I am a specialized writer, and I have some skilled article writers. I always confirm the articles while transferring to the client. Do not be anxious about the deadline. I am excited to come for your reply. Thanks Περισσότερα

$66 USD σε 1 μέρα
(25 Αξιολογήσεις)
4.8
Zareenrehan

Hello, I have 3 years experience in Articles/Content/Academic writing and assure you that I will provide the quality work on time as per your requirements. I will provide plagiarism free content within the deadlines a Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(44 Αξιολογήσεις)
4.3
Delilah2306

I'm willing to begin immediately.

$30 USD σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
3.7
lucgichuhi

I am a 7 years experienced content writer, my experiences revolves around article, ghostwriting, blogs, speechwriting, grant writing, academic and technical writing. I believe I am well qualified to undertake the task Περισσότερα

$25 USD σε 2 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.1
jericaqueen

Hi, I might help you on this project. I am new to this site, but I have been writing and assisting for a long time. Please view my portfolio here: [url removed, login to view] Payments are pretty much Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
3.2
Sylviasly

I am a Professional freelancer offering exceptional quality services within your budget. I am available 24 hours a day to address any concerns you may present regarding this order. I will also deliver plagiarism free w Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
2.9
knowledgeguy1

creative writing Hi there! Are you having trouble in writing your essays? Perhaps you do not have the time or they are proving quite a challenge? Well you stopped by the right place. I offer professional writing s Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
3.1
horeb282

Dear client, Are you in search of someone who will help you write high-quality articles? Look no further because I'm ready to write for you. I'm a professional writer with great skills in writing SEO friendly articles Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
2.5
phoenix123garcia

Dear employer, I can do the given task within five hours from now. I have done similar tasks before, and I believe in fulfilling given word and producing quality work. Thank you and have a nice day! Phoenix

$10 USD σε 0 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.4
lorena43

Hello, my name is Lorena. I am a bilingual English/Spanish writer. I have written articles on several topics. I am available right now. I also guarantee high quality and original content with excellent grammar. I also Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
1.8
brookjones

Am a graduate in Software engineering, MBA in project management and an experienced writer with 5 years experience. Am proficient in different types of academic papers and writing styles such as MLA, APA, HARVARD, AMA, Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.4
ainaproject

Hi. I will help you with your project with revisions [url removed, login to view] you find my work appealing good if not I will refund you in full as per your payment method. Please feel free, contact and provide me necessary details Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.1
silverwulfe

I write reviews all the time, I am a careful reader, I am an academic, I have a master's degree, and I am more than happy to work on some articles for you.

$30 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.6
$25 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
0.7
ama5837705486a17

A proposal has not yet been provided

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Saminaalam88

A proposal has not yet been provided

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rahmancm

A proposal has not yet been provided

$27 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
khaledaboelew1

Ready now

$35 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.0