Ακυρώθηκε

Write some Articles Mobile and gaming reviews

13 freelancers are bidding on average $21/hour for this job

$20 USD / ώρα
(241 Αξιολογήσεις)
7.6
makeyna

Hello, I am a writer of high repute whose work has been commissioned and published in high traffic sites and renowned brands such as freelancer.com (https://www.freelancer.com/community/articles/3d-modeling-for-beginne Περισσότερα

$22 USD / ώρα
(205 Αξιολογήσεις)
6.5
sanjitkumarpurve

Hello Employer, I am a dedicated freelancer based out of Bangalore with 3+ years of experience. I read the Project Description completely and I understand you require 4 article of 500 words each on Mobile and Gam Περισσότερα

$20 USD / ώρα
(76 Αξιολογήσεις)
4.9
seoquicktop

Hi! I can write for you some articles - Games and Mobile Review . I write high quality texts, which are easy to read, unique, have well defined structure and include keywords. I guarantee that my texts are unique Περισσότερα

$22 USD / ώρα
(11 Αξιολογήσεις)
3.4
Andyteam

Happy New Year, I can complete your articles based on mobile and gaming reviews because I have years of experience crafting high standard contents. I can write together with you in a way that will interest anyone who r Περισσότερα

$22 USD / ώρα
(14 Αξιολογήσεις)
4.0
$22 USD / ώρα
(1 Κριτική)
1.2
khingwriter

I have read through the job details extremely carefully and I am confident that I can do the project very good and pledge to you to bring my wealth of knowledge to bear on your project and deliver a top notch and uniqu Περισσότερα

$20 USD / ώρα
(4 Αξιολογήσεις)
1.3
mithunmahanta

Greetings, This is regarding the project you recently posted; I have done similar work for my various clients. As I have previous essential knowledge & experience on same vertical, I can finish your project in very Περισσότερα

$22 USD / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
0.9
$22 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rezaulalam573

Hey there, I looked up your project & very interested to work with you. I've 3 years of professional experience of Article Rewriting, Articles, Blog, Content Writing, Copywriting. You can hire me. I can give you th Περισσότερα

$22 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ASHoo7

Dear sir, I am skilled and experienced in writing different types of articles and I have 3 years of experience in it. But on the other hand, I also play games online. I have a small gaming community of gamers. I like Περισσότερα

$20 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
joshuabonnar

A proposal has not yet been provided

$20 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
swatikhandelwal

Experience of making articles related to gaming websites & app.. Moreover, I have an experience of full time research analyst & also working as a freelancer content writer..

$22 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$22 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0